PL EN


2018 | 12 | 2 | 140-149
Article title

Aktualne problemy międzynarodowego prawa kosmicznego – wybrane zagadnienia

Authors
Content
Title variants
EN
Current Issues of International Cosmic Law – Selected Problems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Międzynarodowe prawo kosmiczne, po latach stagnacji, staje przed nowymi wyzwaniami. Kolonizacja ciał niebieskich, górnictwo księżycowe i inna działalność ludzka w przestrzeni kosmicznej powodują zwrócenie uwagi na delimitację tejże przestrzeni. Uwagi wymaga również udział podmiotów sektora prywatnego w podboju kosmosu. Wymagać to będzie przygotowania ram prawnych dla osób fizycznych i prawnych w prawie ze swej natury przynależącego do działu publicznego a nie prywatnego.
EN
International space law, after years of stagnation, faces new challenges. Colonization of celestial bodies, moon mining and other human activities in outer space affect the problem of delimitation of this space. The participation of private sector in the conquest of space also requires attention.
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
140-149
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2018_2_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.