Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 12 | 2 | 140-149

Article title

Aktualne problemy międzynarodowego prawa kosmicznego – wybrane zagadnienia

Authors

Content

Title variants

EN
Current Issues of International Cosmic Law – Selected Problems

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Międzynarodowe prawo kosmiczne, po latach stagnacji, staje przed nowymi wyzwaniami. Kolonizacja ciał niebieskich, górnictwo księżycowe i inna działalność ludzka w przestrzeni kosmicznej powodują zwrócenie uwagi na delimitację tejże przestrzeni. Uwagi wymaga również udział podmiotów sektora prywatnego w podboju kosmosu. Wymagać to będzie przygotowania ram prawnych dla osób fizycznych i prawnych w prawie ze swej natury przynależącego do działu publicznego a nie prywatnego.
EN
International space law, after years of stagnation, faces new challenges. Colonization of celestial bodies, moon mining and other human activities in outer space affect the problem of delimitation of this space. The participation of private sector in the conquest of space also requires attention.

Year

Volume

12

Issue

2

Pages

140-149

Physical description

Dates

published
2019-12-30

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2018_2_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.