PL EN


2018 | 12 | 2 | 161-176
Article title

Clausewitz w Wietnamie. Dlaczego komuniści przegrywając bitwy wygrali wojnę?

Content
Title variants
EN
Clausewitz in Vietnam. Why Do the Communists Losing a Battle Won the War?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wyjaśnienie sukcesu wietnamskich komunistów w wojnach z siłami francuskimi, a następnie amerykańskimi w kategoriach strategicznych. Teza postawiona w artykule zakłada, że wietnamscy rewolucjoniści lepiej niż ich przeciwnicy rozumieli annały strategii wojskowej i politycznej, ponieważ wietnamscy dowódcy za pośrednictwem tradycji marksistowskiej przyswoili zasady prowadzenia wojen wyłożone przez pruskiego generała Carla von Clausewitza. Tymczasem w tradycji amerykańskiej aż do zakończenia konfliktu w Wietnamie myśl Clausewitza, na czele z tezą o wzajemnych powiązaniach wojny i polityki odgrywała niewielką rolę w edukacji twórców amerykańskiej strategii, co prowadziło do tego, że nie potrafili zrozumieć oni przyczyn swojej porażki. Dlatego lepsze przygotowanie strategiczne, w połączeniu z zapleczem materialnym i sytuacją geopolityczną zadecydowały o tym, że zwycięstwa wietnamskich komunistów nie były przypadkiem.
EN
The purpose of the article was to explain the success of the Vietnamese communists in the wars against the French and then the American forces in strategic terms. The thesis put forward in the article assumes that the Vietnamese revolutionaries understood their military and political strategy better than their opponents because the Vietnamese commanders through the Marxist tradition had assimilated the principles of waging war laid by the Prussian general Carl von Clausewitz. Meanwhile, in the American tradition until the end of the conflict in Vietnam, Clausewitz’s thought, in the lead with the thesis on the interrelationships of war and politics, played a small role in the education of the creators of American strategy, which led to the failure to understand the reasons for their failure. Therefore, better strategic preparation, combined with the material background and the geopolitical situation, determined that the victories of Vietnamese communists were no accident.
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
161-176
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2018_2_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.