Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 12 | 2 | 177-194

Article title

Kierunki badań w światowych studiach nad bezpieczeństwem

Content

Title variants

EN
Directions of the Research Global Security Studies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia autorskie wyniki analizy zawartości globalnych czasopism naukowych 1998-2018, dokonanej podczas kwerendy na potrzeby kilku projektów badawczych. Tekst składa się z kilku części. W części pierwszej analizowany jest światowy rynek czasopism w obszarze studiów nad bezpieczeństwem (security studies), w części drugiej przedstawione są przekrojowe wyniki analizy treści, w części trzeciej zaprezentowana będzie autorska refleksja nad tymi wynikami. W podsumowaniu autor przedstawia wnioski w zakresie rozwoju studiów nad bezpieczeństwem w polskim kontekście.
EN
This article presents the results of content analysis of the global periodicals (1998-2018), which has been developed in order to provide data for several research projects. Text consists of few parts. Firstly, global periodical market is analysed in the field of security studies. Secondly, theoretical framework for content analysis results is delivered. Thirdly, interpretation of results is provided. In the summary author presents additional remarks in the context of Polish school of security studies.

Year

Volume

12

Issue

2

Pages

177-194

Physical description

Dates

published
2019-12-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2018_2_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.