Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 12 | 2 | 243-260

Article title

Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

Content

Title variants

EN
Qualifications and Competences the Teachers of the Course Education for Safety

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nowe paradygmaty bezpieczeństwa wskazują, że jest ono wspólną sprawą wszystkich obywateli. Aby społeczeństwo było jednak gotowe sprostać współczesnym zagrożeniom, musi podlegać zdecydowanym działaniom edukacyjnym w tym zakresie. Celem szkolnej edukacji na rzecz bezpieczeństwa musi być budowanie człowieka kreatywnego, przedsiębiorczego i samodzielnego, który w warunkach zagrożenia będzie pewny postępowania. Najpierw należy jednak zwrócić uwagę na atrybuty kadry pedagogicznej - wiedzę, postawy i umiejętności. Nauczyciel przygotowując do życia uczniów, kształtuje przyszłość całego społeczeństwa. Z tego powodu przedmiotem prezentowanych badań uczyniono kwalifikacje i kompetencje nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa (EdB) pracujących we wrocławskich szkołach. Problemy badawcze zawierają się w pytaniu: jakie są kwalifikacje i kompetencje nauczycieli EdB we wrocławskich szkołach oraz jakie są ich potrzeby i możliwości w zakresie wsparcia i rozwoju.
EN
The new security paradigms show that it is a common matter for all citizens. In order to make the society ready to meet new, often unpredictable threats, it must be subjected to decisive educational actions in this area. Education aims at building a creative, entrepreneurial, independent person who will be confident and aware of his or her behaviour under hazardous conditions. In the education understood in this way, attention should firstly be given to the attributes of the teaching staff - knowledge, attitudes and skills. The teacher prepares generations for future life, shaping at this time the future of the whole society. For this reason, the subject of the presented research has been made the qualifications and competences of the subject Education for Safety (EfS) teachers working in Wroclaw schools. Research problems are included in the question: what are the qualifications and competences of EfS teachers in Wroclaw schools and what are their needs and possibilities in terms of support and development.

Year

Volume

12

Issue

2

Pages

243-260

Physical description

Dates

published
2019-12-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2018_2_18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.