Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 12 | 2 | 69-89

Article title

Chińska strategia A2/AD. Polityczne implikacje dla bezpieczeństwa w przestrzeni kosmicznej

Content

Title variants

EN
Chinese A2/AD Strategy – Political Implications for the Space Security

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł ma za zadanie pokrótce scharakteryzować jeden z podstawowych elementów chińskiej strategii ograniczania militarnej dominacji USA, ze szczególnym uwzględnieniem roli systemów kosmicznych. W najbardziej ogólnych kategoriach omawia więc amerykańską strategię militarną; a następnie opisuje chińską koncepcję A2/AD jako asymetryczną odpowiedź na amerykańską przewagę. Szczególną uwagę zwracamy na ograniczenia tej koncepcji i rolę systemów kosmicznych w ich przezwyciężaniu. I wreszcie omawiamy niektóre polityczne konsekwencje powyższego, które mogą oddziaływać na stan bezpieczeństwa kosmicznego.
EN
This paper is supposed to analyze briefly one of key elements of the Chinese strategy aimed on weakening the American military dominance, with the special attention to the role of space systems therein. It describes in the most general terms the military strategy of the United Statest, then it pictures the Chinese A2/AD (anti-access/area denial) concept as an asymmetric answer to the U.S. military supremacy. The special attention is paid to its limitations and the role of space systems in overcoming the restraints. And finally it characterizes some of the political consequences that come out of all the above and that might reflect on the general state of the space security.

Year

Volume

12

Issue

2

Pages

69-89

Physical description

Dates

published
2018-12-31

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2018_2_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.