PL EN


2018 | 12 | 2 | 69-89
Article title

Chińska strategia A2/AD. Polityczne implikacje dla bezpieczeństwa w przestrzeni kosmicznej

Content
Title variants
EN
Chinese A2/AD Strategy – Political Implications for the Space Security
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper is supposed to analyze briefly one of key elements of the Chinese strategy aimed on weakening the American military dominance, with the special attention to the role of space systems therein. It describes in the most general terms the military strategy of the United Statest, then it pictures the Chinese A2/AD (anti-access/area denial) concept as an asymmetric answer to the U.S. military supremacy. The special attention is paid to its limitations and the role of space systems in overcoming the restraints. And finally it characterizes some of the political consequences that come out of all the above and that might reflect on the general state of the space security.
PL
Niniejszy artykuł ma za zadanie pokrótce scharakteryzować jeden z podstawowych elementów chińskiej strategii ograniczania militarnej dominacji USA, ze szczególnym uwzględnieniem roli systemów kosmicznych. W najbardziej ogólnych kategoriach omawia więc amerykańską strategię militarną; a następnie opisuje chińską koncepcję A2/AD jako asymetryczną odpowiedź na amerykańską przewagę. Szczególną uwagę zwracamy na ograniczenia tej koncepcji i rolę systemów kosmicznych w ich przezwyciężaniu. I wreszcie omawiamy niektóre polityczne konsekwencje powyższego, które mogą oddziaływać na stan bezpieczeństwa kosmicznego.
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
69-89
Physical description
Dates
published
2018-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2018_2_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.