Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 13 | 1 | 128-140

Article title

Demographic Safety in Dolnośląskie Voievodeship in the Years 2010-2018

Authors

Content

Title variants

PL
Bezpieczeństwo demograficzne w województwie dolnośląskim w latach 2010–2018

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Demographic phenomena have a major impact on the socio-economic development of Dolnośląskie Voivodeship. The number and structure of the population and the level of the actual increase are of special importance. The objective of this article was to show population changes affecting the level of demographic safety in a given unit against the changes taking place in Poland in the years 2010–2018. The demographic typology by Webb and Osanna triangle was used to capture the similarities and differences in the spatial structure. The methods used allowed to determine the demographic type of Dolnośląskie Voivodship and the reasons for the deepening demographic problems of the region, which will have a negative impact on the labor supply and opportunities for further development of the voivodship.
PL
Zjawiska demograficzne mają silny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województwa dolnośląskiego. Szczególne znaczenie mają liczba i struktura ludności oraz poziom przyrostu rzeczywistego. Celem artykułu było przedstawienie zmian liczby ludności wpływających na poziom bezpieczeństwa demograficznego badanej jednostki na tle zmian zachodzących w kraju w latach 2010–2018. W celu uchwycenia podobieństw i różnic w strukturach przestrzennych posłużono się typologią demograficzną Webba oraz zastosowano trójkąta Osanna. Zastosowane metody pozwoliły na określenie typu demograficznego województwa dolnośląskiego oraz przyczyn pogłębienia się problemów demograficznych tego regionu, co będzie wpływało negatywnie na podaż pracy i możliwości dalszego rozwoju województwa.

Year

Volume

13

Issue

1

Pages

128-140

Physical description

Dates

published
2019-12-29

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2019_1_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.