Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 13 | 1 | 51-65

Article title

Australijsko-chińskie stosunki gospodarcze w drugiej dekadzie XXI wieku a bezpieczeństwo ekonomiczne Australii

Authors

Content

Title variants

EN
Australian-Chinese economic relations in the second decade of the 21st century and Australia's economic security

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem analizy są strategiczne uwarunkowania australijsko-chińskich stosunków gospodarczych w drugiej dekadzie XXI wieku. Celem artykułu jest przedstawienie i ocena tych stosunków w perspektywie strategicznych priorytetów Australii w zakresie bezpieczeństwa i rozwoju. W artykule omówiono australijsko-chińską współpracę handlową, postawę rządu Australii wobec kluczowych międzynarodowych projektów prezydenta Xi Jinpinga, inwestycje bezpośrednie chińskich przedsiębiorstw w Australii oraz inne aspekty współpracy gospodarczej między państwami. Zagadnienia te analizowane są w kontekście bezpieczeństwa ekonomicznego Australii. Główną tezą artykułu jest stwierdzenie, że w drugiej dekadzie XXI wieku Chiny są dla Australii głównym partnerem gospodarczym i w kolejnych latach nie powinno dojść do zmiany tej sytuacji. Australijsko-chińskie stosunki gospodarcze dynamicznie się rozwijają mimo wzrastających obaw rządu i społeczeństwa Australii o szczerość intencji w polityce rosnącego w siłę Państwa Środka. Canberra zacieśnia współpracę gospodarczą z Chinami również mimo narastających napięć między Pekinem a Waszyngtonem, z którym związana jest sojuszem wojskowym. Australii zależy, aby zelżały napięcia w regionie Azji i Pacyfiku, ponieważ stabilność regionu jest szczególnie ważna z punktu widzenia jej długofalowego rozwoju gospodarczego. Australia powinna jednak w większym stopniu rozwijać współpracę gospodarczą również z innymi partnerami, aby nie uzależniać się ekonomicznie od Chin, których polityka nie jest w pełni transparentna.  
EN
The subject of the analysis are the strategic conditions of Australian-Chinese economic relations in the second decade of the 21st century. The aim of the article is to present and evaluate these relations in the perspective of Australia's strategic priorities in the field of security and development. The article discusses the Australian-Chinese trade cooperation, the attitude of the Australian government towards the key international projects of President Xi Jinping, the direct investments of Chinese enterprises in Australia and other aspects of economic cooperation between states. These issues are analyzed in the context of economic security of Australia. The main thesis of the article is the statement that in the second decade of the XXI century, China is the main economic partner for Australia and in subsequent years, this situation should not change. Australian-Chinese economic relations are developing dynamically despite the increasing concerns of the Australian government and society about the sincerity of intentions in the policy of growing in strength Middle Kingdom. Canberra strengthens its economic cooperation with China despite rising tensions between Beijing and Washington, which is its ally. Australia wants to ease tensions in the Asia-Pacific region, because the stability of the region is particularly important from the point of view of its long-term economic development. However, Australia should further develop economic cooperation also with other partners, so as not to become economically dependent on China, which policy is not fully transparent.

Year

Volume

13

Issue

1

Pages

51-65

Physical description

Dates

published
2019-12-29

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2019_1_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.