Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 13 | 1 | 77-93

Article title

Koncepcja działań sieciocentrycznych – droga do sieciocentryczności

Authors

Content

Title variants

EN
Concept of Network-Centric Activities – Way to the Network Centric

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przybliżenie problematyki sieciocentryczności, która funkcjonuje na gruncie militarnym i charakteryzuje współczesne pola walki. Rozważania, z uwagi na obszerność zagadnienia, podzielone zostały na dwie części. Część pierwsza zawarta w niniejszym artykule, wprowadza do tematyki sieciocentryczności i analizuje wpływ rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego na powstanie koncepcji działań sieciocentrycznych. Stanowi ponadto próbę zdefiniowania pojęć zogniskowanych wokół tej tematyki i ukazania genezy powstania koncepcji. W części drugiej, stanowiącej odrębny artykuł, zostaną omówione szczegółowe, praktyczne zagadnienia związane z istotą, metodami i technikami działalności sieciocentrycznej oraz pojęcie ,,wojny sieciocentrycznej’’.
EN
The aim of the article is to explain the issue of network-centricity, which operates on military grounds and characterizes modern battlefields. Considerations were divided into two parts due to the large volume of the issue. The first part contains introduction to the topic of network-centricity and analysis of impact of civilization and technological development on the emergence of network-centric concepts. It is also an attempt to define concepts focused on this subject and to show the origin of the concept. Detailed, practical issues related to methods and techniques of network centric activity and the concept of Network Centric Warfare will be discussed in the second part, which will be constitute as a separate article.

Year

Volume

13

Issue

1

Pages

77-93

Physical description

Dates

published
2019-12-29

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2019_1_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.