PL EN


2019 | 13 | 1 | 77-93
Article title

Koncepcja działań sieciocentrycznych – droga do sieciocentryczności

Authors
Content
Title variants
EN
Concept of Network-Centric Activities – Way to the Network Centric
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to explain the issue of network-centricity, which operates on military grounds and characterizes modern battlefields. Considerations were divided into two parts due to the large volume of the issue. The first part contains introduction to the topic of network-centricity and analysis of impact of civilization and technological development on the emergence of network-centric concepts. It is also an attempt to define concepts focused on this subject and to show the origin of the concept. Detailed, practical issues related to methods and techniques of network centric activity and the concept of Network Centric Warfare will be discussed in the second part, which will be constitute as a separate article.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie problematyki sieciocentryczności, która funkcjonuje na gruncie militarnym i charakteryzuje współczesne pola walki. Rozważania, z uwagi na obszerność zagadnienia, podzielone zostały na dwie części. Część pierwsza zawarta w niniejszym artykule, wprowadza do tematyki sieciocentryczności i analizuje wpływ rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego na powstanie koncepcji działań sieciocentrycznych. Stanowi ponadto próbę zdefiniowania pojęć zogniskowanych wokół tej tematyki i ukazania genezy powstania koncepcji. W części drugiej, stanowiącej odrębny artykuł, zostaną omówione szczegółowe, praktyczne zagadnienia związane z istotą, metodami i technikami działalności sieciocentrycznej oraz pojęcie ,,wojny sieciocentrycznej’’.
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
77-93
Physical description
Dates
published
2019-12-29
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2019_1_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.