PL EN


2019 | 13 | 2 |
Article title

Metody i techniki działań sieciocentrycznych. Wojna sieciocentryczna

Authors
Content
Title variants
EN
Metods and Techniques of Network-Centric Activities. Network Centric Warfare (NCW)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The concept of network-centric activities was created in the 20th and 21st century as a result of striving to increase the combat capabilities of army in a manner allowing to dominate the opponent. Numerous scientific analyzes, practical methods and operating schemes have mostly made it possible to meet these needs. This article is a continuation of considerations on network-centric activities and focuses on the indication of their nature and methods of conducting Network Centric Warfare.
PL
Koncepcja działań sieciocentrycznych zrodziła się w XX i XXI w. jako efekt dążenia do zwiększenia potencjału bojowego wojsk w sposób pozwalający dominować nad przeciwnikiem (Kręcikij, Posobiec, 2013, s. 12). Liczne analizy naukowe oraz opracowane praktyczne metody i schematy działania w znacznym stopniu umożliwiły zaspokojenie tych potrzeb. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację (Olszyk, 2019) rozważań na temat działań sieciocentrycznych i koncentruje się na wskazaniu ich istoty oraz metod prowadzenia wojny sieciocentrycznej.
Year
Volume
13
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019-12-31
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2019_2_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.