Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 13 | 2 |

Article title

Clausewitz versus Sun Zi. Spór o polityczne i strategiczne realia współczesnej wojny.

Content

Title variants

EN
Clausewitz versus Sun Tzu. Dispute Over the Political and Strategic Realities of Contemporary War

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o charakter współczesnej wojny poprzez zarysowanie kontrapunktu między myślą strategiczną dwóch najwyżej cenionych klasyków myśli wojskowej – Sun Zi i Carla von Clausewitza. Autor analizuje interpretacje współczesnych konfliktów zbrojnych, które głoszą przestarzałość myśli strategicznej Clausewitza i przejście do postnowoczesnego paradygmatu opartego na tezach Sun Zi. Artykuł polemizuje z takim ujęciem broniąc zasadności wykorzystywanych w minionych konfliktach elementów strategii politycznej i wojskowej opartej o paradygmat clausewitzowski, a także uniwersalności tez pruskiego generała na temat filozoficznej natury wojny.
EN
The article is an attempt to answer the question about the character of contemporary war by outlining a counterpoint between the strategic thought of the two most valued classics of military thought - Sun Tzu and Carl von Clausewitz. The author analyses interpretations of contemporary armed conflicts, which preach the obsolescence of Clausewitz's strategic thought and the transition to a postmodern paradigm based on Sun Tzu theses. The article argues with this approach, defending the legitimacy of the elements of political and military strategy used in past conflicts based on the Clausewitzian paradigm, as well as the universality of the Prussian general's theses on the philosophical nature of war.

Year

Volume

13

Issue

2

Physical description

Dates

published
2019-12-31

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2019_2_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.