Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 |

Article title

Refleksje na temat stanu polskiego poradnictwa

Content

Title variants

EN
Reflections on the Condition of Polish Counselling

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Szybko zmieniający się świat, w którym żyjemy, czyni przyszłość bardzo niepewną i zmusza ludzi do poszukiwania pewnego rodzaju stabilności. Poradnictwo jest jednym ze współczesnych sposobów wsparcia, ukierunkowanego na projektowanie indywidualnego życia i rozwiązywanie problemów. Jak, w tej złożonej rzeczywistości, poradnictwo może stać się bardziej spójne? Jakie istnieją możliwości współpracy między doradcą a klientem, a także pomiędzy różnymi partnerami zainteresowanymi poradnictwem (publicznym i niepublicznym) w obrębie kultury indywidualizmu i różnorodności opinii? Jak można zapewnić wysoką jakość usług doradczych, w sytuacji gdy mamy do czynienia z mnogością dyskursów i praktyk oraz z wieloma różnymi instytucjami (profesjonalnymi i nieprofesjonalnymi) zaangażowanymi w procesy doradzania? Uważam, że doradcy, dzięki świadomej refleksji oraz podejmowaniu określonych działań doradczych, dysponują potencjałem zdolnym pogodzić sprzeczności współczesnego, płynnego świata, co może doprowadzić do pozytywnych zmian i udoskonalić proces pomagania.
EN
In our rapidly changing world, uncertainty about the future compels people to look for some kind of stability. Counselling and guidance are a kind of contemporary support in more effective planning of individual lives and solving problems. How can counselling and guidance be more coherent in the complex and flickering reality? In the culture of individualism and plurality of voices, what are the chances of co-operation between a counsellor and a client or among various partners involved in (public and non-public) counselling? Counselling offers a range of theories, methods and techniques, which can contribute both to deeper dialogue and to cooperation, but also can hinder dialogue. How can high quality counselling services be ensured amidst plurality of discourses and practices as well as (professional and non-professional) institutions involved in counselling?I argue that counsellors, by conscious reflection and specific counselling activities, can reconcile the contradictions of the contemporary liquid world, which may improve everyday life.

Year

Volume

1

Physical description

Dates

published
2019-12-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2012_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.