Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 |

Article title

Trajektoria uczenia się emigrantów w sytuacji doświadczania „zawieszenia” (floating). Ku rozumieniu poradnictwa międzykulturowego

Authors

Content

Title variants

EN
The Learning Trajectory of Emigrants during the Experience of ‘Floating’. Towards the Meaning of Intercultural Counselling

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorka artykułu dokonuje charakterystyki etapów trajektorii uczenia się emigrantów w sytuacji przeżywania przez nich zawieszenia (floating). Doświadczenie emigracji nazwane trajektorią zawieszenia (biografią zawieszenia) nie ma wyłącznie wymiaru trajektorii cierpienia (F. Schütze). Kategoria floatingu – autorstwa A. Bron – zostaje wykorzystana do przedstawienia tej sytuacji jako emancypacyjnego i edukacyjnego procesu uczenia się. Poznanie dróg i sposobów uczenia się emigrantów może być przesłanką dla organizowania poradnictwa międzykulturowego dla osiadłych cudzoziemców, nowych przybyszy z innej kultury, a także osób zamierzających opuścić własny kraj.
EN
The author of the article discusses stages of the learning trajectory of emigrants who go through a period of floating. The experience of emigration, called a trajectory of floating (biography of floating), is not identical with the trajectory of suffering (F. Schütze). Introduced by A. Bron, the category of floating redefines this experience as emancipation and an educational process of learning. Studying the ways and methods of emigrants’ learning may help organise intercultural counselling for the already settled foreigners, newcomers from other cultures as well asthose planning to emigrate. 

Year

Volume

1

Physical description

Dates

published
2019-12-23

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2012_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.