Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 |

Article title

Od pomocy do przemocy w poradnictwie. Dwie narracje

Content

Title variants

EN
From Helping to Hurting in Counselling. Two Narratives

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorka porusza kwestię nieformalnego poradnictwa w relacji koleżeńskiej. Do opisu tego zagadnienia wykorzystuje dwie narracje, będące przekazami medialnymi (telewizyjnym i internetowym). Jedna z nich pochodzi z filmu animowanego dla dzieci i opowiada o sposobie organizowania koleżeńskiej pomocy. Druga natomiast to internetowa komunikacja, która miała miejsce na jednym z forów dyskusyjnych. Stały się one inspiracją do poradoznawczej refleksji oraz zrodziły pytania o jakość i znaczenie nieprofesjonalnego poradnictwa. W sposób niezamierzony stały się również formą zobrazowania tego, co nazywane zostało poradnictwem o charakterze przemocowym. Dokonując interpretacji i opisu tego rodzaju poradnictwa autorka wykorzystała metodę analizy tekstu w dyskursie medialnym.
EN
The article discusses informal counselling in friendly relationships. Two narratives borrowed from the media (television and the Internet) are used to illustrate the phenomenon. One of them, an animated film for children, depicts a way of organizing friendly assistance. The other one is an episode from an Internet discussion forum. They trigger reflection on counsellogy and questions about the quality and significance of non-professional counselling. Unintentionally, they also reflect/epitomise 'violent counselling’. In interpreting and describing this type of counselling, the method of text analysis in media discourse has been applied.

Year

Volume

1

Physical description

Dates

published
2019-12-24

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2012_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.