Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 |

Article title

Poradnictwo dla osób z grup marginalizowanych – streetworking

Authors

Content

Title variants

EN
Counselling for People of Marginalised Groups – Streetworking

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie specyficznej formy pomocy zwanej streetworkingiem, która dotyczy pracy socjalnej, edukacyjnej oraz poradniczej skierowanej szczególnie do ludzi lub grup, które z różnych względów nie chcą lub nie są w stanie korzystać z tradycyjnych i instytucjonalnych form wsparcia. Wpisując perspektywę pomagania w streetworkingu w koncepcję pomagania poprzez oferowanie autorka przybliża ideę streetworkingu, jego cele, zadania oraz założenia. Omawiając poradnictwo podejmowane w streetworkingu ujmuje je w kontekście poradnictwa dialogowego i liberalnego. Opis działalności streetworkerów zawiera wymagania, jakie są im stawiane, szczególnie pod kątem ich cech osobowościowych, kompetencji, wiedzy i umiejętności jako doradców. Szczegółowo przedstawione zostały także oferty pomocy i wsparcia skierowane do konkretnych grup marginalizowanych: osób prostytuujących się, uzależnionych od środków psychoaktywnych, dzieci ulicy i bezdomnych.
EN
The aim of the article is to discuss streetworking as a specific form of help that pertains to social work, education and counselling. Streetworking targets individuals or groups who, for various reasons, do not want or are unable to use the traditional and institutional forms of support.Locating the streetworking help in the concept of helping via offering, the author outlines the idea of streetworking, its goals, tasks and assumptions. The counselling offered in streetworking is described in the context of dialogue and liberal counselling. The description of streetworkers’ activities includes enumeration of demands streetworkers must fulfil, and in particular personality features, competence, knowledge and counselling skills. The article presents in detail the offers of help and support addressed to specific marginalised groups, i.e. women and men who sell sex, psychoactive drugs addicts, street children and homeless people

Year

Volume

1

Physical description

Dates

published
2019-12-25

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2012_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.