PL EN


2012 | 1 |
Article title

Kilka uwag o poradnictwie w procesie adopcji

Content
Title variants
EN
A Few Remarks on Counselling in the Adoption Process
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Adoption guidance is a special form of family guidance whose aim is to support people involved in adoption. They include the biological family, the child and the candidates for adoptive parents. Each of them needs specific kind of aid. It is difficult to unequivocally classify adoption guidance in one of the standard counselling categories (i.e. as directive, liberal or dialogical guidance) since it displays traits of them all. Influencing the advice-seekers strongly, the counsellor is crucial to the process. S/he fosters the clients’ maturation, builds trust and creates possibilities to accompany them in the post-adoption follow-up even for a period of several years.
PL
Poradnictwo adopcyjne to szczególna forma poradnictwa rodzinnego, stawiająca sobie za cel udzielanie wsparcia podmiotom uczestniczącym w procesie przysposobienia dziecka. Należą do nich: rodzina biologiczna, dziecko oraz kandydaci na rodziców adopcyjnych. Każdy z wymienionych podmiotów potrzebuje specyficznej pomocy. Poradnictwo adopcyjne trudno jednoznacznie przypisać do jednego z klasycznych rodzajów: dyrektywnego, liberalnego czy dialogowego. Posiada bowiem cechy każdego z nich. Szczególna jest tu rola doradców, którzy wywierają silny wpływ na radzących się, a którym równocześnie zależy na procesie dojrzewania podmiotów, budowania zaufania oraz możliwości towarzyszenia im w formach pomocy postadopcyjnej, nawet, przez okres wielu lat.
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2019-12-25
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2012_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.