PL EN


2014 | 3 |
Article title

Poradnictwo kariery i psychologia pozytywna w XXI wieku. Nowe konstrukty i sposoby oceny skuteczności działań doradczych

Content
Title variants
EN
Career counselling and positive psychology in the 21st century: New constructs and measures for evaluating the effectiveness of intervention
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W erze ponowoczesności jednostki stają wobec nowych wyzwań związanych z kierowaniem własną karierą i życiem, wynikających ze złożoności współczesnego świata pracy. W tym artykule zostanie omówione znaczenie zasobów jednostki znane w psychologii pozytywnej, oraz nowa koncepcja nazwana Pozytywne Całożyciowe Kierowanie Sobą i Relacjami (Positive Lifelong Self and Relational Management (PLS&RM).) (Di Fabio, 2014g). W artykule rozważany jest również problem odpowiedzialności w poradnictwie kariery i związane z tym kwestie oceny skuteczności realizowanych w nim działań, w kontekście psychologii pozytywnej. Zamieszczone są także propozycje nowych wytycznych dla poradnictwa XXI wieku i opis aktualnych miar jego efektywności z uwzględnieniem perspektywy ilościowej i jakościowej w tych pomiarach.
EN
In the postmodern era, individuals are facing new challenges for career management and life management arising from the complexity of the current world of work. This article discusses the importance of individual resources in a positive psychology framework, introducing a new concept called Positive Lifelong Management: Self and Relationship (Di Fabio, 2014g). Subsequently, the article explores career counselling accountability and the related issue of evaluation of intervention effectiveness from a quali+quanti perspective in the positive framework, suggesting new guidelines for the 21st century and describing new measures of effectiveness.
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2014_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.