Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3 |

Article title

Przesłania dla poradniczej praktyki na kongresie IAEVG/AIOSP w Montpellier

Authors

Content

Title variants

EN
Lessons for counselling practice at the IAEVG/AIOSP congress in Montpellier

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorka w swoim artykule przedstawia przesłania dla praktyki poradniczej z międzynarodowego kongresu AIOSP/IAEVG (Montpellier, Francja, 2013). W pierwszej części identyfikuje fundamentalne założenia poradnictwa oraz dokonuje charakterystyki misji poradnictwa, do której odwoływało się wielu mówców. Przywołuje sprzeczności i niejednoznaczności posłannictwa poradnictwa akcentowane przez prelegentów i słuchaczy. Kolejno wyodrębnia pokongresowe postulaty zmian. Zamieszcza również wspomnienia o towarzyszących wydarzeniach i spotkaniach ważnych dla dalszej działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych.
EN
In this article, the author reports and discusses lessons for counselling practice, formulated at the international AIOSP/IAEVG congress in Montpellier, France, in 2013. The first part of the article describes the mission of counselling as one of the key themes referred to by many speakers. The author evokes contradictions and ambiguities of the counselling mission emphasised by the congress participants. In the next part of the article the postulates of changes are categorized one by one. The author gives also a detailed account of accompanying events and meetings essential for the future actions of the International Association for Educational and Vocational Guidance.

Year

Volume

3

Physical description

Dates

published
2020-01-01

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2014_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.