Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4 | 85-105

Article title

Orientacja temporalna młodzieży a jej dojrzałość do planowania kariery

Content

Title variants

EN
Temporal orientation of young people and their career maturity

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem prezentowanych badań było określenie, jaki poziom dojrzałości do planowania kariery, definiowany za pomocą wymiernego poczucia skuteczności w podejmowaniu decyzji zawodowych przez młodzież, jest typowy dla osób o preferencjach kombinacji różnych orientacji temporalnych. W badaniu wzięło udział 92 uczniów ostatnich klas szkoły ponadgimnazjalnej (50% dziewcząt i chłopców) w wieku 17–19 lat. Zastosowano Skalę Poczucia Skuteczności w Podejmowaniu Decyzji Zawodowych Betz i Taylor oraz Kwestionariusz Postrzegania Czasu Zimbardo i Boyda. Zebrane dane pokazały, że nasilenie orientacji temporalnej przeszłościowej negatywnej oraz teraźniejszej fatalistycznej wiąże się z brakiem dojrzałości do planowania kariery zawodowej w większości jej wymiarów. Wyniki zostały przeanalizowane w świetle badań nad poczuciem skuteczności w podejmowaniu decyzji oraz procesu orientacji młodzieży ku przyszłości.
EN
The purpose of the presented research was to find out what level of career maturity, defined on the basis of a measurable sense of efficacy in taking careerrelated decisions by young people, is typical for people who show combinations of various temporal orientations. The participants of the research were 92 upper high school seniors (50% of whom were girls and the other 50% – boys) aged 17-19. Polish language versions of the following questionnaires were used: Betz and Taylor’s Career Decision Self-Efficacy Scale and Zimbardo and Boyd’s Time Perspective Inventory. The collected data showed that the past-negative and present-fatalistic temporal orientations are connected to a low level of career maturity in most of its dimensions. The results were analysed in the context of research on self-efficacy in taking decisions, as well as the process of young people’s orientation towards the future.

Year

Volume

4

Pages

85-105

Physical description

Dates

published
2019-12-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2015_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.