Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4 | 131-144

Article title

Proces mediacji w perspektywie poradoznawczej

Content

Title variants

EN
The mediation process: A counselling studies perspective

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto analizę mediacji w perspektywie poradoznawczej, eksponując zarówno podobieństwa, jak i różnice tych form pomocy. Ukazano etapy przebiegu procesu poradniczego i mediacji, wskazując na zakres kompetencji doradcy niezbędny dla wspierania klienta na każdym etapie procesu. Przybliżono też kluczowe kompetencje operacyjne, społeczne i komunikacyjne mediatora. Pokazanie odmiennego, od prezentowanych dotychczas, obrazu mediacji pozwoliło odsłonić możliwości ingerencji mediatora w proces rozwiązywania konfliktu z poradoznawczego punktu widzenia. Być może, takie spojrzenie na praktykę prowadzenia mediacji będzie odpowiedzią na prośby doradców praktyków o konkretne wskazówki do działania.
EN
Adopting a counselling studies perspective, the article discusses mediation to highlight similarities of and differences between the two forms of helping. The stages of counselling and mediation processes are outlined, and the competences the counsellor needs to support the client in respective stages are delineated. Also, the key operational, social and communication competences of the mediator are outlined. This new take on mediation suggests possible ways in which the mediator may intervene in conflict resolution adopting counselling studies optics. Such view of mediation practice may also provide counselling practitioners with specific guidelines they repeatedly call for.

Year

Volume

4

Pages

131-144

Physical description

Dates

published
2019-12-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2015_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.