Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 5 |

Article title

Wartość poradników w opiniach przyszłych doradców

Content

Title variants

EN
Future counsellors’ assessments of self-help books and their utility

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W tekście przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród 50 studentów pedagogiki o specjalności poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Celem badań było zidentyfikowanie wiedzy przyszłych doradców na temat użyteczności poradników w kształtowaniu roli zawodowej i/lub radzeniu sobie z własnymi problemami. Studenci najpierw wypełniali ankietę dotyczącą nastawienia wobec piśmiennictwa poradnikowego, a następnie czytali wybrany przez siebie poradnik. Wyniki badań dowodzą, że lektura poradników może skutecznie wspierać procesy samorozwoju i świadome kreowanie przyszłej kariery zawodowej.
EN
The paper presents the results of a study involving 50 education majors specializing in psycho-pedagogical counselling. The aim of the study was to find out what future counsellors knew of self-help books and how they assessed their usefulness in shaping one’s future vocational role and/or in coping with one’s problems. The students were first asked to complete a survey about attitudes towards self-help literature and, then, to read a self-help book of their choice. The findings reveal that reading self-help literature can effectively support self-development and informed decision-making about one’s future career.

Year

Volume

5

Physical description

Dates

published
2019-12-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2016_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.