Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 5 |

Article title

Znaczenie relacji genderowych w konstruowaniu tożsamości pracowniczych. Studium przypadku brazylijskich pracowników obszaru miejskiego

Content

Title variants

EN
Impact of gender relations on the narrative patterns of working identity construction: A case study with Brazilian urban workers

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszej pracy, w której wykorzystano wyniki badań uzyskane przy użyciu podejścia jakościowego, było wyjaśnienie narracyjnych wzorów konstrukcji pracowniczej tożsamości oraz oddziaływania na nie relacji genderowych. Analizie poddano treść narracji 40 brazylijskich pracowników miejskich. Zidentyfikowano pięć wzorów narracyjnych (organizacyjny, zawodowy/branżowy, sieciowy, hybrydowy oraz deidentyfikujący). W analizie relacji genderowych zauważono, że kobiety i mężczyźni podobnie konstruowali tożsamość organizacyjną oraz zawodowo/branżową; z tym, że mężczyźni częściej skłaniali się do konstrukcji tożsamości hybrydowej, a kobiety do konstrukcji tożsamości plastycznej. Modele tradycyjne konstrukcji tożsamości współistnieją z modelami hybrydowymi i plastycznymi, ale ważną różnicą na poziomie gender jest to, że większość kobiet ma tendencję do ich zmiany. Omówione zostały praktyczne konsekwencje oraz zastosowania tych wyników dla doradztwa kariery.
EN
By means of a qualitative approach, this study aimed to understand the main narrative patterns of working identity construction and influences of gender relations in these processes through content analysis of the narratives generated by a purposive sample of 40 Brazilian urban workers. Five narratives patterns were found (organizational, professional/occupational, networking, hybrid, and de-identification). In the analysis of gender relations, men and women likewise constructed organizational and professional/occupational identities; men, however, were more likely to construct hybrid identities while women were more likely to construct flexible identities. In conclusion, traditional models of identity construction coexist with flexible and hybrid models, but with an important gender difference consisting in women’s major tendency to change. The practical implications and limitations of these results for career counseling are discussed.

Year

Volume

5

Physical description

Dates

published
2019-12-30

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2016_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.