Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 5 |

Article title

Poradnictwo edukacyjno-zawodowe w gimnazjach m. st. Warszawy w opinii szkolnych koordynatorów ds. doradztwa zawodowego

Authors

Content

Title variants

EN
Education and career counselling in Warsaw’s lower secondary schools: Assessments by school-based career counselling coordinators

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wśród głównych zadań stawianych szkole ważne miejsce zajmuje wspieranie młodzieży w planowaniu kariery zawodowej i prowadzących do niej ścieżek kształcenia. Polityka oświatowa państwa poprzez kolejne nowelizacje rozporządzenia o zasadach udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych coraz precyzyjniej określa powinności szkoły i jej pracowników w zakresie realizacji poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Jednocześnie wiele badań ukazuje rozłączność modelu teoretycznego z jego implementacją. W artykule omówiono badania własne prowadzące do wyodrębnienia czynników zakłócających funkcjonowanie szkolnego poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Przedstawiono wyniki analiz towarzyszących identyfikacji przyczyn trudności i przeszkód, na jakie natrafiają osoby odpowiedzialne za poradnictwo adresowane do uczniów gimnazjów.
EN
Supporting young people in planning their education paths and professional careers is among the core responsibilities of schools. The obligations of schools and school staff with regard to education and career counselling have been defined with increased accuracy in the state’s educational policy as expressed in the legislation amending the Regulation on the provision and organisation of psychological and pedagogical help in educational institutions. At the same time, many studies indicate that there is a gap between the law-stipulated model and its implementation. The article discusses the author’s research findings on factors that impede education and career counselling in schools and analyses difficulties and obstacles faced by those responsible for providing counselling to lower secondary school students.

Year

Volume

5

Physical description

Dates

published
2019-12-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2016_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.