PL EN


2016 | 5 |
Article title

Poradnictwo edukacyjno-zawodowe w gimnazjach m. st. Warszawy w opinii szkolnych koordynatorów ds. doradztwa zawodowego

Authors
Content
Title variants
EN
Education and career counselling in Warsaw’s lower secondary schools: Assessments by school-based career counselling coordinators
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wśród głównych zadań stawianych szkole ważne miejsce zajmuje wspieranie młodzieży w planowaniu kariery zawodowej i prowadzących do niej ścieżek kształcenia. Polityka oświatowa państwa poprzez kolejne nowelizacje rozporządzenia o zasadach udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych coraz precyzyjniej określa powinności szkoły i jej pracowników w zakresie realizacji poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Jednocześnie wiele badań ukazuje rozłączność modelu teoretycznego z jego implementacją. W artykule omówiono badania własne prowadzące do wyodrębnienia czynników zakłócających funkcjonowanie szkolnego poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Przedstawiono wyniki analiz towarzyszących identyfikacji przyczyn trudności i przeszkód, na jakie natrafiają osoby odpowiedzialne za poradnictwo adresowane do uczniów gimnazjów.
EN
Supporting young people in planning their education paths and professional careers is among the core responsibilities of schools. The obligations of schools and school staff with regard to education and career counselling have been defined with increased accuracy in the state’s educational policy as expressed in the legislation amending the Regulation on the provision and organisation of psychological and pedagogical help in educational institutions. At the same time, many studies indicate that there is a gap between the law-stipulated model and its implementation. The article discusses the author’s research findings on factors that impede education and career counselling in schools and analyses difficulties and obstacles faced by those responsible for providing counselling to lower secondary school students.
Year
Volume
5
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2016_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.