Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6 |

Article title

Czym jest poradnicze pole i jak je badać?

Content

Title variants

EN
What is the counseling field and how to examine it?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule autor prezentuje własną interpretację koncepcji Pierre’a Bourdieu badania pola społecznego. Na początku przybliża ogólną teorię pola, a następnie przedstawia praktykę poradnictwa jako przejaw działania pola poradniczego. W dalszej kolejności prezentuje metodologiczne aspekty badania efektów tego pola, a więc dokonuje konceptualizacji głównych kategorii analitycznych, czyli jednocześnie takich obserwowalnych fenomenów społecznych, jak doxa, illusio, generatywne zasady klasyfikacji i podziałów pola czy stawki gry poradniczej. Podsumowując, zwraca uwagę na potencjał i ograniczenia teorii pola.
EN
In the article, the author presents his own interpretation of Pierre Bourdieu’s concept of social field research. At the beginning, he introduces the general field theory and then presents the counselling practice as a manifestation of the counselling field operation. Subsequently, he presents methodological aspects of the field’s effects examination, makes the conceptualization of the main analytical categories and at the same time observable social phenomena, in particular doxa, illusio, generative structures of field’s divisions and classifications or counseling game stakes. In summary, he draws attention to the potential and limitations of field theory.

Year

Volume

6

Physical description

Dates

published
2019-12-29

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2017_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.