PL EN


2017 | 6 |
Article title

O problemach w transnarodowym środowisku drugiego pokolenia polskich emigrantów w Niemczech

Authors
Content
Title variants
EN
Problems in transnational environment of secondgeneration Polish emigrants in Germany
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą pokazania problemów identyfikowalnych w transnarodowym środowisku drugiego pokolenia polskich emigrantów w Niemczech. Autorka rozpoczyna od wyjaśnienia rozumienia problemu w psychologii i poradoznawstwie oraz charakterystyki drugiego pokolenia polskich emigrantów w Niemczech. Interpretując narracje biograficzne emigrantów wskazuje z jakimi problemami zmagali się w transnarodowej przestrzeni oraz w jakich obszarach potrzebowali poradniczego wsparcia. Przywołuje również podmioty oferujące poradnicze wsparcie. W zakończeniu podkreśla rosnące zapotrzebowanie na ten rodzaj wsparcia w różnych pokoleniach, społecznościach i wspólnotach migranckich.
EN
The article is an attempt to shed light on the problems identified by the researcher in the transnational environment of the second-generation Polish emigrants in Germany. The author begins by explaining the notion of a ‘problem’ in psychology and counselling studies, and the characteristics of the second generation of Polish emigrants in Germany. Interpreting the biographical narratives of emigrants, she shows the problems with which they struggled in the transnational space and the areas in which they needed counselling support. The author also refers to institutions offering counselling support. In conclusion, the article highlights growing demand for this type of support in various generations, communities and migrantcommunities.
Year
Volume
6
Physical description
Dates
published
2019-12-29
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2017_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.