PL EN


2017 | 6 |
Article title

Definiowanie sytuacji poprzez jej zbiorowe badanie w organizacji uczącej się. Mediacja trójstronna jako sposób na uniknięcie pułapek relacji w pracy zespołowej

Content
Title variants
EN
Definition of the situation through collective inquiry within a learning organization: Triadic mediation as a way to escape the trap of relationship in teamwork
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy tekst przedstawia doświadczenia, wyniesione z wykorzystania, w pracy dydaktycznej, programu stworzonego przez grupę francuskich badaczy „Schemat Analizy Przemocy” (Courbes de Deconstruction de la Violence/ Krzywe dekonstrukcji przemocy). Zastosowanie programu miało charakter swego rodzaju eksperymentu, przeprowadzonego podczas zajęć dydaktycznych, realizowanych w programie studiów magisterskich z zakresu pracy socjalnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Korzystając z teoretyzacji wspomnianego podejścia, opartej na metodologii badań instytucjonalnych, semiotyce i filozofii pragmatycznej, w artykule przedstawiono, w jaki sposób zespół specjalistów może uwolnić się od „pułapek” relacji i wypracować nowe sposoby wyrażania myśli, dzięki współpracy i debacie inspirowanej teorią Deweya. Stając się „wspólnotą dociekań”, zespoły studentów starały się zbudować wspólne interpretacje, aby przez odejście od zazwyczaj znanych sposobów odczytywania znaków, stworzyć nową perspektywę oceny sytuacji krytycznych, pozwalającą na lepsze zrozumienie tych sytuacji i w rezultacie zaplanowanie bardziej przemyślanych działań.
EN
This article describes and analyses an intervention and training program created by a group of French researchers, the “violence analysis diagrams” (Fr. courbes de deconstruction de la violence). This analysis is based on an experiment implemented during a course held in the Master’s program in Social Work at the Faculty of Pedagogy (University of Lower Silesia). Drawing on the theorization of this approach relying on institutional analysis, semiotics and pragmatist philosophy, the article describes how a team of professionals can avoid the pitfalls of relationship to favour cooperative and deliberative modalities inspired by Dewey’s theory of inquiry. By becoming a “community of inquiry”, such a team can put aside common interpretations in order to build, through semiosis, a new perspective on critical situations, allowing a better understanding of these situations and, eventually, a more peacefulaction.
Year
Volume
6
Physical description
Dates
published
2019-12-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2017_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.