PL EN


2018 | 7 |
Article title

Na rozstajnych ścieżkach kariery – czyli o budowaniu potencjału zatrudnialności przez studentów nietradycyjnych

Content
Title variants
EN
At the career crossroads – building employability by non-traditional students
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents a certain part of research that was conducted under the European research project called EMPLOY – Enhancing the employability of non-traditional students in HE. The aim of the article is to show the issue ofemployability in the context of constructing career paths by Polish non-traditional students. In order to interpret the research results the author used Mark L. Savickas’ concept of career construction. Referring to biographic interviews conducted with non-traditional students, the author pointed out several ways of planning a career, which she calls the paths of “further education”, “temporariness towards a better future”, “biographic hitchhiking” and “pursuing one’s passion”.
PL
W artykule zaprezentowana została pewna część badań, które były prowadzone w ramach europejskiego projektu badawczego EMPLOY – Enhancing the employability of non-traditional students in HE (Wzmacnianie zatrudnialnościstudentów nietradycyjnych). Celem artykułu jest przedstawienie problematyki zatrudnialności w kontekście sposobów konstruowania ścieżek kariery przez polskich studentów nietradycyjnych. W interpretacjach uzyskanych wyników badań wykorzystano głównie koncepcję konstruowania kariery Marka L. Savickasa. Odwołując się do przeprowadzonych ze studentami nietradycyjnymi wywiadów biograficznych, autorka wyłoniła kilka sposobów planowania kariery, które nazywa ścieżkami: „dalszej edukacji”, „tymczasowości ku lepszej przyszłości”, „biograficznego autostopu” i ścieżką „realizowania pasji”.
Year
Volume
7
Physical description
Dates
published
2019-12-25
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2018_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.