Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 7 |

Article title

Doradztwo akademickie jako forma wspierania karier edukacyjnych i zawodowych studentów

Content

Title variants

EN
Academic advising as form of support for students’ educational and professional careers

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie podstawowych założeń doradztwa akademickiego oraz wskazanie na możliwości i ograniczenia implementacji tych założeń w polskich uczelniach wyższych na przykładzie UAM w Poznaniu. Doradztwo akademickie jest propozycją, która pomaga studentowi planować i organizować aktywność edukacyjną i pozaakademicką, tak, aby w możliwie największym stopniu wykorzystywać indywidualny potencjał, zasoby uczelni, sojuszników w środowisku akademickim i w środowisku zawodowym w celu zwiększenia szans na realizację celów edukacyjnych, zawodowych, osobistych i społecznych. Można uznać, iż doradztwo akademickie integruje wszystkie sfery życia studenta i pomaga mu racjonalnie i optymalnie dobrać odpowiednie środki do realizacji refleksyjnie zaprojektowanych życiowych celów i ustalonych priorytetów.
EN
The objective of the article is to present fundamental assumptions of academic advising and to indicate possibilities and limitations of the implementation of these assumptions in Polish higher education institutions. Academic advising is a proposal that helps students to plan and organize educational and non‑-academic activities in such a way as to use the individual potential, higher education institution resources and allies in the academic and professional environment to the greatest possible extent, in order to increase the chances of achieving educational, professional, personal and social goals. It seems that academic advising integrates all spheres of students’ life and helps them to rationally and optimally choose proper means to fulfil thoughtfully made life plans and pursue set priorities.

Year

Volume

7

Physical description

Dates

published
2019-12-25

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2018_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.