PL EN


2019 | 8 |
Article title

Kontrola społeczna i utrzymanie społecznego porządku – niezamierzona konsekwencja poradnictwa zawodowego?

Authors
Content
Title variants
EN
Social Control and the Reinforcement of the Social Order: Unintended Consequences of Career Guidance?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiona została krytyczna analiza społecznej roli poradnictwa zawodowego. Kwestia ta wydaje się mieć coraz większe znaczenie ze względu na mocny akcent kładziony na poradnictwo zawodowe w oficjalnych politykach społecznych (w tym edukacyjnych). Artykuł opiera się na analizie obserwowalnego (pozornego?) paradoksu w teorii i praktyce poradnictwa zawodowego. Poradnictwo to, z jednej strony, jest swego rodzaju „ofiarą” rynkowych (neoliberalnych) reform i zmian, z drugiej zaś wspiera je i propaguje. Autorka analizuje to zjawisko.
EN
The article offers a critical analysis of the social role of career/vocational counselling. The issue is becoming increasingly relevant as official social (and educational) policies accord career/vocational counselling more and more prominence. The article examines a (seeming?) paradox observable in the theory and practice of career/vocational counselling. Specifically, on the one hand, career/vocational counselling is a “victim” of (neoliberal) market reforms and changes, while on the other hand it supports and propagates these changes.
Year
Volume
8
Physical description
Dates
published
2019-12-31
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2019_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.