Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 8 |

Article title

Kontrola społeczna i utrzymanie społecznego porządku – niezamierzona konsekwencja poradnictwa zawodowego?

Authors

Content

Title variants

EN
Social Control and the Reinforcement of the Social Order: Unintended Consequences of Career Guidance?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiona została krytyczna analiza społecznej roli poradnictwa zawodowego. Kwestia ta wydaje się mieć coraz większe znaczenie ze względu na mocny akcent kładziony na poradnictwo zawodowe w oficjalnych politykach społecznych (w tym edukacyjnych). Artykuł opiera się na analizie obserwowalnego (pozornego?) paradoksu w teorii i praktyce poradnictwa zawodowego. Poradnictwo to, z jednej strony, jest swego rodzaju „ofiarą” rynkowych (neoliberalnych) reform i zmian, z drugiej zaś wspiera je i propaguje. Autorka analizuje to zjawisko.
EN
The article offers a critical analysis of the social role of career/vocational counselling. The issue is becoming increasingly relevant as official social (and educational) policies accord career/vocational counselling more and more prominence. The article examines a (seeming?) paradox observable in the theory and practice of career/vocational counselling. Specifically, on the one hand, career/vocational counselling is a “victim” of (neoliberal) market reforms and changes, while on the other hand it supports and propagates these changes.

Year

Volume

8

Physical description

Dates

published
2019-12-31

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2019_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.