PL EN


2019 | 8 |
Article title

Rozterki poradoznawcy w sytuacji chaosu pojęć i działań

Content
Title variants
EN
The quandaries of a counseling scholar vis-à-vis conceptual chaos and discrepant practices
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmiany społeczno-kulturowo-ekonomiczne stawiają nowe zadania przed specjalistami od pomagania jednostkom w ich wzroście i rozwoju. Zarówno badacze, jak i praktycy próbują tworzyć nowe modele lub modyfikować już istniejące, w efekcie czego pojawiają się nowatorskie wizje bądź tylko rewizje poradoznawczych koncepcji i poradniczych praktyk. Nie brakuje zatem pomysłów i rozwiązań, jednakże istotną trudność sprawia wybranie z nich najlepszych. Niniejszy artykuł koncentruje się na dylematach, przed którymi stają poradoznawcy i refleksyjni praktycy, chcący w profesjonalny sposób projektować i prowadzić działania w obszarze wspierania kariery. Chcąc uporządkować rozliczne rozterki, zostały one opisane w odniesieniu do wymiarów ontologicznego, epistemologicznego, aksjologicznego, metodycznego oraz egzystencjalnego.
EN
Social, cultural, and economic changes set new tasks for experts who assist individuals in their growth and development. Both scholars and practitioners strive to develop new models or modify the existing ones, which leads to novel visions or just re-visions of the counseling-studies concepts and counseling practices. Ideas and solutions abound, but it is difficult to choose the most fitting ones. This article focuses on the quandaries haunting counseling scholars and reflective practitioners who wish to professionally design and implement career counseling interventions. With a view to classifying these dilemmas, they are discussed in relation to their ontological, epistemological, axiological, methodological, and existential dimensions.
Year
Volume
8
Physical description
Dates
published
2019-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2019_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.