Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 8 |

Article title

Potrzeba poradniczego wsparcia w wielopokoleniowych zespołach pracowniczych

Authors

Content

Title variants

EN
The Need for Counselling Support in Multigenerational Working Teams

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Założeniem niniejszego artykułu jest przedstawienie refleksji nad działaniami sprzyjającymi świadomej i intencjonalnej integracji zespołów wielopokoleniowych w miejscu pracy oraz namysłu nad zastosowaniem poradnictwa właśnie w tym obszarze. W warunkach polskich działania podejmowane na rzecz integracji zespołów wielopokoleniowych w miejscu pracy realizowane są najczęściej w ramach interwencji stosowanych ze względu na różnorodność przygotowania zawodowego lub wiek pracowników, co powoduje, iż problematyka budowania zespołów wielopokoleniowych jest najczęściej postrzegana jako domena badań nauk z obszaru ekonomii i specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Celem tego artykułu, opracowanego z pozycji badacza humanisty, jest wskazanie potrzeby podjęcia szeroko rozumianych działań poradniczych ukierunkowanych na budowanie dialogu międzypokoleniowego w środowisku pracy oraz interwencji w obszarze wzmacniania potencjału klientów prezentujących różne pokolenia na rynku zatrudnienia.  
EN
The objective of the article is to present reflections on activities contributing to conscious and intentional building multigenerational teams in the workplace and applications of counselling in this regard. In Poland, activities aimed at building multigenerational teams in the workplace are conducted as part of interventions undertaken due to diverse professional experience or employees’ age, and the result is that the issue of building multigenerational teams is most often considered as a research domain in economics and human resource management. The article, written from the point of view of a researcher-humanist, aims to indicate needs to undertake counselling activities in a broad sense which goal is to build a multigenerational dialogue in a work environment as well as interventions in terms of enhancing the potential of clients representing various generations on the labour market.

Year

Volume

8

Physical description

Dates

published
2019-12-31

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2019_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.