Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2023 | 12 |

Article title

Four Avenues in Constructing Counsellogy: The Contribution of Polish Researchers to the Rise of a New Field of Knowledge

Content

Title variants

PL
Cztery podejścia w budowaniu poradoznawstwa. Wkład polskich badaczy w tworzenie nowej dziedziny wiedzy

Languages of publication

Abstracts

EN
Counsellogy is a young science of counseling. Following the chronology of the events involved, the article retraces the various avenues taken in the process of its emergence and development. Disciplinary, multidisciplinary, interdisciplinary and transdisciplinary avenues are listed, and some findings established through these approaches are cited. Revolving around these methodological orientations, the argument captures both the distinctiveness of counselling and guidance (i.e. the counsellogical research object) and its multiple connections with other areas of personal and social life as studied by (mainly) Polish researchers.
PL
Poradoznawstwo jest młodą nauką o poradnictwie. W artykule, zachowując chronologię wydarzeń, pokazano wykorzystywanie różnych podejść w procesie jej tworzenia. Mowa jest tu o podejściach: dyscyplinarnym, multidyscyplinarnym, interdyscyplinarnym i transdyscyplinarnym oraz przytoczone są niektóre prawidłowości, wypracowane dzięki zastosowaniu tych podejść. Zbudowanie wywodu wokół wspomnianych orientacji metodologicznych dało możliwość pokazania zarówno specyfiki samego przedmiotu badań poradoznawstwa – poradnictwa, jak i wielorakich jego powiązań z innymi dziedzinami życia osobistego i społecznego, analizowanych przez poszczególnych, głównie polskich, autorów.

Year

Volume

12

Physical description

Dates

published
2023

Contributors

  • Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
27177564

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2023_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.