Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2023 | 12 |

Article title

Long-Term Unemployed People in the 21st Century: An Old Problem amid a New Conjuncture

Authors

Content

Title variants

PL
Długotrwale bezrobotni XXI wieku. Stary problem w nowych uwarunkowaniach

Languages of publication

Abstracts

EN
Unemployment is an integral part of the capitalist economy. High rates of unemployment can be considered a positive phenomenon on the labour market, breeding respect for work and stronger motives for better work performance as related to the risk of losing one’s job. However, long-term unemployment (i.e. lasting longer than one year) is a negative phenomenon. It bears a range of harmful consequences, including the consolidation of joblessness, often leading to its chronic quality. While the supply of jobs may reduce the unemployment rate, it does not solve the problem of long-term unemployment, and this is particularly dangerous for those who experience it. In the post-industrial era, long-term unemployment is a has various facets and characteristics. As such, it calls for varied interventions for people at risk of and affected by it.
PL
Bezrobocie stanowi nieodłączny element gospodarki kapitalistycznej. Jego nieznaczny poziom można uznać za zjawisko pozytywne na rynku pracy, prowadzące do szanowania pracy i większej motywacji do jej wykonywania. Negatywne jest bezrobocie długotrwałe, przeciągające się na długi ponad roczny okres. Wiąże się z nim szereg negatywnych następstw, w tym jego umacnianie się, często prowadzące do chroniczności. O ile podaż miejsc pracy może prowadzić do obniżania stopy bezrobocia, o tyle nie rozwiązuje bezrobocia długoterminowego, tymczasem jest ono szczególnie niebezpieczne dla doświadczających go osób. W okresie poprzemysłowym i pocovidowym bezrobocie długoterminowe ma inne oblicze i cechy. Wymaga też innej pracy z osobami nim zagrożonymi i go doświadczającymi.

Year

Volume

12

Physical description

Dates

published
2023

Contributors

  • Uniwersytet Zielonogórski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
26917748

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2023_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.