Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2023 | 12 |

Article title

Discursive Validation: A Narrative Tool for Career Counselling with Vulnerable Emerging Adults

Content

Title variants

PL
Walidacja Dyskursywna: narzędzie narracyjne w doradztwie zawodowym dla „wrażliwych” młodych dorosłych

Languages of publication

Abstracts

EN
While there is consensus that social and political commitment plays a key role in career counselling, most strategies do not address this issue directly and practically. Faced with this challenge, we propose an intermediate narrative tool, called discursive validation, to be included in career counselling settings to promote social and individualised changes that enable the construction of careers for vulnerable emerging adults. Through a case study, we present and discuss the use of discursive validation and evaluate its effectiveness by means of the LACQuA (Life Adaptability Qualitative Assessment), which analyses changes in our participant’s personal narrative. The findings indicate changes in reflexivity in clients’ narratives and their psychosocial repositioning. The limitations and potentials of the proposed tool are discussed.
PL
Chociaż istnieje zgoda co do tego, że zaangażowanie społeczne i polityczne odgrywa kluczową rolę w doradztwie zawodowym, większość strategii nie odnosi się do tego problemu bezpośrednio i praktycznie. W obliczu tego wyzwania zaproponowaliśmy narzędzie narracyjne, zwane Walidacją Dyskursywną, które, włączone do praktyk doradztwa zawodowego, umożliwiając budowanie kariery przez wrażliwych młodych/wschodzących dorosłych, przyczyniać się może do promowania zmian społecznych i indywidualnych osób. Poprzez studium przypadku przedstawiamy i omawiamy wykorzystanie Walidacji Dyskursywnej oraz oceniamy jej skuteczność, analizując zmiany w osobistej narracji za pomocą LACQuA (Life Adaptability Qualitative Assessment). Odkrycia wykazały pojawienie się zmian w refleksyjności, w narracjach klientów i repozycjonowaniu psychospołecznym. Omówiono ograniczenia i możliwości proponowanego narzędzia.

Year

Volume

12

Physical description

Dates

published
2023

Contributors

  • Uniwersytet São Paulo

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
27177562

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2023_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.