PL EN


2019 | 63 | 4 | 3-16
Article title

Poles in the World of Late Capitalism: Biographical Experiences in Contexts of Social Orders

Content
Title variants
PL
Polacy w świecie późnego kapitalizmu: doświadczenia biograficzne a łady społeczne
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper presents findings of a research project aimed at a reconstruction of the dynamics of biographical experiences of some of those categories of the Polish society’s members whose educational and professional careers have been shaped by the systemic transformation after 1989. The text is an attempt to de-lineate analytical guidelines for grasping how some components of three types of social order, conceived in terms of premodernity, modernity and postmodernity, interpenetrating each other in the contemporary life of the society, impact its members’ biographical experiences on the level of work, social ties and identity.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki projektu badawczego dotyczącego rekonstrukcji dynamiki biograficznych doświadczeń wybranych kategorii członków polskiego społeczeństwa ostatniego ćwierćwiecza, których kariery edukacyjne i zawodowe kształtowały się w okresie transformacji systemowej po 1989 r. Tekst jest próbą wytyczenia analitycznych kategorii służących ustaleniu, w jaki sposób niektóre elementy trzech rodzajów porządku społecznego przenikających się we  współczesnym życiu społeczeństwa (ujmowane tu w kategoriach przednowoczesności, nowoczesności i ponowoczesności) wpływają na doświadczenia biograficzne jego członków w obszarze pracy, więzi społecznych i tożsamości.
Year
Volume
63
Issue
4
Pages
3-16
Physical description
Dates
published
2019-12-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35757_KiS_2019_63_4_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.