Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 63 | 4 | 3-16

Article title

Poles in the World of Late Capitalism: Biographical Experiences in Contexts of Social Orders

Content

Title variants

PL
Polacy w świecie późnego kapitalizmu: doświadczenia biograficzne a łady społeczne

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper presents findings of a research project aimed at a reconstruction of the dynamics of biographical experiences of some of those categories of the Polish society’s members whose educational and professional careers have been shaped by the systemic transformation after 1989. The text is an attempt to de-lineate analytical guidelines for grasping how some components of three types of social order, conceived in terms of premodernity, modernity and postmodernity, interpenetrating each other in the contemporary life of the society, impact its members’ biographical experiences on the level of work, social ties and identity.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki projektu badawczego dotyczącego rekonstrukcji dynamiki biograficznych doświadczeń wybranych kategorii członków polskiego społeczeństwa ostatniego ćwierćwiecza, których kariery edukacyjne i zawodowe kształtowały się w okresie transformacji systemowej po 1989 r. Tekst jest próbą wytyczenia analitycznych kategorii służących ustaleniu, w jaki sposób niektóre elementy trzech rodzajów porządku społecznego przenikających się we  współczesnym życiu społeczeństwa (ujmowane tu w kategoriach przednowoczesności, nowoczesności i ponowoczesności) wpływają na doświadczenia biograficzne jego członków w obszarze pracy, więzi społecznych i tożsamości.

Year

Volume

63

Issue

4

Pages

3-16

Physical description

Dates

published
2019-12-27

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_35757_KiS_2019_63_4_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.