PL EN


2019 | 63 | 4 | 69-89
Article title

Transnational Corporations as a Source of Career and Biographical Stabilisation: The Case of Polish Corporate Employees

Authors
Content
Title variants
PL
Korporacje transnarodowe jako źródło stabilizacji zawodowej i biograficznej: przypadek polskich pracowników korporacji
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper discusses contemporary transformations in the way work is organised and the consequences for the stability of careers and biographies. It debates the widely held belief that organised and predictable life-course paths (including professional careers) have ceased to exist and that work itself has lost its stabilising quality. Biographical data collected among Polish employees of transnational corporations within the project “Poles in the World of Late Capitalism” proves that even though transnational corporations are widely criticised for propelling neoliberal tendencies in the global economy, they provide a means of protecting their employees against today’s uncertainty and occupational risk. Three empirical cases are presented to show how work in a transnational corporation may contribute to achieving and maintaining stability for persons who have had troublesome experiences of working in other sectors of the labour market.
PL
W artykule omawiane są współczesne przemiany organizacji pracy i ich konsekwencje dla kariery i stabilizacji biograficznej. Autor podejmuje przy tym dyskusję z rozpowszechnionym wśród badaczy twierdzeniem, że zorganizowane i przewi-dywalne ścieżki życia (w tym kariery zawodowej) przestają istnieć, a sama praca utraciła funkcję stabilizacji biografii. Wyniki badań biograficznych przeprowadzonych wśród polskich pracowników korporacji transnarodowych w ramach projektu„Polacy w świecie późnego kapitalizmu” pokazują jednak, że - mimo krytyki, która jest wymierzona w korporacje jako podmioty upowszechniające neoliberalne tendencje w światowej gospodarce - przedsiębiorstwa te oferują różne możliwości ochrony przed dzisiejszą niepewnością i ryzykiem zawodowym. W artykule przedstawiono trzy dowody empiryczne wskazujące, w jaki sposób praca w międzynarodowej korporacji może przyczynić się do osiągnięcia i utrzymania stabilności biograficznej po trudnych doświadczeniach w innych obszarach rynku pracy.
Year
Volume
63
Issue
4
Pages
69-89
Physical description
Dates
published
2019-12-27
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35757_KiS_2019_63_4_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.