Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 63 | 4 | 91-101

Article title

Postmodernity in Corporate Biographies: The Perspective of Relational Epistemology

Authors

Content

Title variants

PL
Ponowoczesność korporacyjnych biografii. Perspektywa relacyjnej epistemologii

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In this article the author intend to use an epistemological concept and its categories of description to analyse two specially chosen biographies reflecting diverse postmodern life patterns. Postmodernity, or in fact the postmodern order, refers to the concept of order-making dimensions discussed in the previous article concerning hypermodernity. It is treated there as casual and variable with regard to the category of relations and work, and the only certainty for the individual, in regard to future possibilities or necessities, is the individual’s own identity. This article adds the category of resonance to the characteristics of postmodernity, as a synonym for a person’s primary entanglement in the world. It is a category of which individuals are increasingly aware, on which they reflect, and which they make an object of their experience.
PL
W artykule do analizy dwóch biografii reprezentujących różnorodne ponowoczesne wzorce życia została zastosowana szczególna rama epistemologiczna i jej wybrane kategorie. Ponowoczesność, a właściwie ponowoczesny porządek jest traktowany jako swobodny i zmienny w odniesieniu do kategorii więzi i pracy, podczas gdy jedynym źródłem pewności dla jednostki jest ona sama i jej tożsamość, niezależnie od tego, czy jest to wariant jej przyszłych możliwości czy potrzeb. Taka charakterystyka ponowoczesności zostaje rozszerzona o kategorię rezonansu jako synonim pierwotnego/podstawowego uwikłania w świecie. Rezonansu tego jednostka jest coraz bardziej świadoma, zastanawia się nad nim i czyni/musi uczynić obiektem swojego doświadczenia.

Year

Volume

63

Issue

4

Pages

91-101

Physical description

Dates

published
2019-12-27

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_35757_KiS_2019_63_4_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.