PL EN


2019 | 10 | 33 |
Article title

Between Realism and Nominalism. Gombrowicz and the Debate on Polish and European Archetypes of Political Culture

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this article is an analysis of Witold Gombrowicz’s position in reference to the archetype of Polish political culture. THE RESEARCH PROBLEMS AND METHODS: The main problem undertaken in the article is an analysis of Witold Gombrowicz’s position in reference to the question of Polishness, its components, and its relationship to Latin civilization. The article is based on an analysis of Gombrowicz’s Diary. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article begins with a synthetic outline of two fundamental issues: the Latinness of European civilization and the debate surrounding the archetype of Polish political culture. This is followed by what constitutes the main body of the article: an analysis of Gombrowicz’s views on Polishness. RESEARCH RESULTS: The most important result of the scientific analysis conducted here is the indication of the main theses of Gombrowicz’s understanding of Polishness and of the relationship between Polishness and Latin civilization. Gombrowicz’s conception is presented as an innovative approach to the problem, transcending traditional takes on Polishness as a specific type of realism. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: In his conclusions, the author indicates interpretative possibilities resulting from the perspective taken in the article, as well as areas that require further study, concerning such issues as the relationship between the Sonland and the Fatherland, and the culture of the Polish nobility during the “Saxon Era.”
Year
Volume
10
Issue
33
Physical description
Dates
published
2020-01-30
Contributors
References
 • Adamus, J. (1958). Polska teoria rodowa. Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Adamus, J. (1961). Monarchizm i republikanizm w syntezie dziejów Polski. Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Adamus, J. (1964). O kierunkach polskiej myśli historycznej. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 • Baczkowski, K. (1989). Rady Kallimacha. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza.
 • Bobrzyński, M. (1987). Dzieje Polski w zarysie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Frycz Modrzewski, A. (1953). O poprawie Rzeczypospolitej. Tłum. E. Jędrkiewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Gombrowicz, W. (2012). Diary. Transl. L. Vallee. New Haven & London: Yale University Press.
 • Kaute, W. (1993). Synteza dziejów Polski Michała Bobrzyńskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Lelewel, J. (1855). Uwagi nad dziejami Polski i ludu jej. In: idem, Polska, dzieje i rzeczy jej. T. 3. Poznań: Księgarnia J.K. Żupańskiego.
 • Lichtensztul, J. (1930). Poglądy filozoficzno‑prawne Stanisława Orzechowskiego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Kasy Mianowskiego.
 • Orzechowski, S. (1984). Policyja Królestwa Polskiego na kształt arystotelesowych Polityk wypisana i na świat dla dobra pospolitego trzema księgami wydana. Przemyśl: Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
 • Pawiński, A. (1884). Jana Ostroroga żywot i pismo o Naprawie Rzeczypospolitej. Studyum z literatury politycznej XV wieku. Warszawa: Drukarnia S. Olgebranda i synów.
 • Seegel, S.J. (2005). Cartography and the collected nation in Joachim Lelewel’s geographical imagination: a revised approach to intelligentsia. Slavica Lundensia, 2.
 • Sinko, T. (1939). Erudycja klasyczna Orzechowskiego. Kraków: Wydawnictwo PAU.
 • Sobieski, W. (1908). Pesymizm i optymizm w historiografii polskiej. Ateneum Polskie, 2 (2).
 • Śniowska, D.A. (2019). Gombrowicz Hobbesem podszyty. „Iwona, księżniczka Burgunda” w świetle filozofii polityki. Horyzonty Polityki, 10 (32), 73‑86.
 • Świercz, P. (2002). Polska i Polacy w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku. In: T. Godlewski & W. Jurkiewicz (eds.), Polacy – Polska – Europa. Interpretacjeidei politycznych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 17‑32.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_HP_2019_1033_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.