PL EN


2019 | 10 | 33 |
Article title

Dług publiczny a potęga państwa

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest stworzenie katalogu czynników, związanych z długiem publicznym, które negatywnie oddziałują na potęgę państwa na arenie międzynarodowej. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Dług publiczny jest zwykle rozpatrywany jedynie z ekonomicznej perspektywy, z pominięciem jego wymiaru politycznego. Za pomocą analizy teorii funkcjonujących w ekonomii politycznej i na przykładzie wybranych studiów przypadków wskazane zostały czynniki, które łączą dług publiczny państwa z jego potęgą. PROCES WYWODU: Po krótkim teoretycznym wprowadzeniu dotyczącym zagadnienia potęgi państwa w stosunkach międzynarodowych oraz istoty długu publicznego następuje opis katalogu czynników związanych z długiem publicznym, które według autorki mają przełożenie na potęgę państwa. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Zaprezentowane zostały dwie kategorie czynników: pierwsza – związana z gospodarką i budżetem kraju (ogólna sytuacja gospodarcza, wysokość deficytów budżetowych, wysokość ukrytego długu publicznego, dostępność narzędzi polityki monetarnej), zaś druga – ze strukturą samego długu (historia zadłużenia, cele finansowane przez pożyczone pieniądze, struktura długu oraz wierzyciele). WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Opisane czynniki mogą być przydatne przy ocenie potęgi państwa, gdyż odzwierciedlają wpływ długu publicznego na potencjał gospodarczy kraju oraz jego postrzeganie przez pozostałych graczy stosunków międzynarodowych.
Year
Volume
10
Issue
33
Physical description
Dates
published
2020-01-30
Contributors
References
 • Baldwin, D.A. (2002). Power and International Relations. W: W. ­Carlsnaes, T. Risse & B.A. Simmons (red.), Handbook of International Relations (ss. 235‑256). London: SAGE Publications.
 • Borensztein, E. i Panizza, U. (2009). The costs of sovereign default. IMF Staff Papers, 56(4), 683‑741.
 • Buchanan, J.M. (1957). External and internal public debt. The American Economic Review, 47(6), 995‑1000.
 • Eichhorst, W., Gerard, M., Kendzia, M.J., Mayrhuber, C., Nielsen, C., Rünstler, G. i Url, T. (2011). Pension systems in the EU – contingent liabilities and assets in the public and private sector (IZA Research Report No. 42). Pozyskano z: https://www.iza.org/en/publications/r/144/report‑no‑42‑pension‑systems‑in‑the‑eu‑contingent‑liabilities‑and‑
 • ‑assets‑in‑the‑public‑and‑private‑sector (dostęp: 30.07.2019).
 • Eurostat (2019). Structure of government debt. Pozyskano z: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics‑explained/index.php/Structure_of_government_debt (dostęp: 29.08.2019).
 • Fernandes, C.A.L. i Mota, P.R. (2011). The roots of the Eurozone sovereign debt crisis: PIGS vs non‑PIGS. Panoeconomicus, 58(5), 631‑649.
 • Financial Times (2019). Pozyskano z https://www.ft.com/content/9161f‑0c0‑caff‑11e9‑a1f4‑3669401ba76f (dostęp: 28.08.2019).
 • Gaillard, N. (2011). A century of sovereign ratings. Washington DC: Springer Science & Business Media.
 • IMF Data Mapper, General government gross debt (2019). Pozyskano z: https://www.imf.org/external/datamapper/GGXWDG_NGDP@WEO/CHN/FRA/DEU/ITA/JPN/GBR/USA (dostęp: 14.07.2019).
 • Jajko, B. (2008). Dług publiczny a równowaga fiskalna: Czy i kiedy rząd powinien emitować dług publiczny?. Warszawa: CeDeWu.
 • Lekakis, J.N. i Kousis, M. (2013). Economic crisis, Troika and the environment in Greece. South European Society and Politics, 18(3), 305‑331.
 • Malinowski, D. (2014). Sutki wzrostu deficytu ekonomicznego budżetu państwa i długu publicznego dla gospodarki i stanu finansów publicznych. W: I. Zawiślińska (red.), Współczesne państwo a dług publiczny. Dylematy i mity. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 17‑30.
 • Menkes, M. (2017). „Dobrzy, Źli I Brzydcy”. Prawne Kontrowersje Wokół
 • Restrukturyzacji Argentyńskich Obligacji. Przegląd Prawa Handlowe‑
 • go, 1, 31‑37.
 • Ministry of Finance (2017). Japanese Public Finance Fact Sheet,. Pozyskano z: https://www.mof.go.jp/english/budget/budget/fy2017/04.pdf (dostęp: 13.08.2019).
 • Mink, R. (2008). General government pension obligations in Europe. IFC Bulletin No 28, 199‑243.
 • Nye, J.S. (2011). The future of power. Public Affairs: New York.
 • Owsiak, S. (2017). Finanse Publiczne. Współczesne ujęcie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Reinhart, C.M. i Rogoff, K.S. (2010). Growth in a Time of Debt. American economic review, 100(2), 573‑78.
 • Samples, T.R. (2014). Rogue trends in sovereign debt: Argentina, vulture funds, and pari passu under New York law. Northwestern Journal of International Law & Business 35(1), 49‑86.
 • The Observatory of Economic Complexity (2019). Pozyskano z: https://oec.world/en/profile/country/prk/ (dostęp: 22.08.2019).
 • Traktat o Unii Europejskiej (2004), Dz.U.2004.90.864/30.Wojciuk, A. (2010). Dylematy potegi: praktyczna teoria stosunków międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_HP_2019_1033_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.