PL EN


2020 | 15 | 1(55) | 23-38
Article title

Możliwości wspierania edukacji domowej nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi

Content
Title variants
EN
Supporting Homeschooling with Modern Information and Communication Technologies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania było dokonanie przeglądu możliwości; jakie oferują nowe media cyfrowe we współczesnym środowisku uczenia się i nauczania w kontekście potrzeb rodziców podejmujących edukację domową. Temat ten jest istotny; gdyż wiele wskazuje na to; że rozwój i coraz łatwiejszy dostęp do nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych może się stać istotnym czynnikiem wpływającym na motywację do podjęcia decyzji o edukacji domowej; jak i elementem mocno wspomagającym sam proces nauczania. W artykule autorki starają się odpowiedzieć na pytania; jak na podstawie nowych technologii informacyjno-komunikacyjne budować spersonalizowane środowisko kształcenia dla edukacji domowej oraz jakie narzędzia i zasoby cyfrowe można do tego celu wykorzystać. W pierwszej części scharakteryzowano nowe trendy w edukacji i rozwój edukacji domowej. Następnie dokonano klasyfikacji i omówiono przykłady przydatnych z punku widzenia edukacji domowej usług i narzędzi dostępnych online. Zestawiono je według pełnionych funkcji; uwzględniając zasoby informacyjne; materiały i pomoce dydaktyczne oraz środki komunikacji cyfrowej; przydatne w procesie edukacji domowej. Przytoczono też wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród polskich rodzin edukujących domowo; które dotyczyły wykorzystania nowych technologii cyfrowych. W zakończeniu odniesiono się do korzyści; jakie dla edukacji domowej niesie cyfrowe środowisko edukacyjne.
EN
This paper aims at reviewing the opportunities provided by new digital media in the contemporary educational environment in the context of the needs of parents who homeschool their children. The subject is important as it seems that the development and easier access to new information and communication technologies (ICT) may become both a factor that influences parents’ decision to take up homeschooling and an element that significantly supports the very educational process. In the article; the authors are trying to answer the question how; based on new information and communication technologies; we can build a personalized educational environment for homeschooling; and which digital tools and resources can be used for this purpose. In the first part; new trends in education and homeschooling development were described. Then; the authors classified and discussed online services and tools that may be useful in homeschooling. They were arranged according to the functions they perform; taking into account information resources; didactic materials and aids; as well as means of digital communication. Also; the authors provided the results of surveys carried out among Polish homeschooling families that were related to the use of new digital technologies. In the conclusion the authors enumerated the advantages of digital educational environment for homeschooling.
Year
Volume
15
Issue
Pages
23-38
Physical description
Dates
published
2020-05-12
Contributors
References
 • Alias N.; Rahman M.N.A; Siraj S.; Ibrahim R. (2013). A Model of Homeschooling Based on Technology in Malaysia; „The Malaysian Online Journal of Educational Technology”; Vol. 1; Issue 3; s. 10-16; http://www.mojet.net/frontend/articles/pdf/v01i03/v01i03-02.pdf (dostęp: 20.01.2020).
 • Bartosik P. (2009). Dlaczego edukacja domowa; [w:] M. Zakrzewska; P. Zakrzewski (red.); Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka; Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”; s. 49-61.
 • Budajczak M. (2004). Edukacja domowa; Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Grodecka K.; Śliwiński K. (2014). Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych; Fundacja Nowoczesna Polska; wersja 5; http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2014/05/OER_handbook_v5_online1.pdf (dostęp: 20.01.2020).
 • Hojnacki L. (red.) (2011). Mobilna edukacja. M-learning; czyli (r)ewolucja w nauczaniu. Warszawa: Think Global sp. z o.o.; http://www.edunews.pl/images/pdf/Mobilna_edukacja_nauczyciel_2011.pdf (dostęp: 20.01.2020).
 • Hojnacki L. (red.) (2013). Mobilna edukacja. (R)ewolucja w uczeniu się – poradnik dla osób uczących się. Warszawa: Think Global sp. z o.o.; https://edustore.eu/pliki/mobilna-edukacja-poradnik-dla-uczacych-sie.pdf (dostęp: 20.01.2020).
 • Homeschool Portfolios. Special Report. Homeschool.com; https://www.homeschool.com/SpecialReports/Download/HomeschoolPortfolios.pdf (dostęp: 20.03.2017).
 • Kędra M. (2016). Wycieczki pedagogiczne. Freinet; http://edunews.pl/system-edukacji/nauczyciele/3447-wycieczki-pedagogiczne-freinet-1 (dostęp: 20.01.2020).
 • Kołodziejczyk W.; Polak M. (2011). Jak zmieniać się będzie edukacja. Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia; Warszawa: Instytut Obywatelski.
 • Pukowska K. (2017). Edukacja domowa pod lupą – jak naprawdę wygląda nauka dzieci w domu; http://www.juniorowo.pl/edukacja-domowa-lupa/ (dostęp: 20.01.2020).
 • Puślecki W. (1996) Kształcenie wyzwalające w edukacji wczesnoszkolnej; Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Ray B.D. (2011). Historia; rozwój i filozofia edukacji domowej; [w:] J. Piskorski (red.); Szkoła domowa Między wolnością a obowiązkiem; Warszawa: Instytut Sobieskiego; s. 19-25. http://sobieski.org.pl/wp-content/uploads/Szko%C5%82a-domowa-IS.pdf (dostęp: 20.01.2020).
 • Robinson K.; Aronica L. (2012). Uchwycić żywioł. O tym jak znalezienie pasji zmienia wszystko; Kraków: Wydawnictwo Element: Kraków.
 • Robinson K.; Aronica L. (2015). Kreatywne szkoły; oddolna rewolucja; która zmienia edukację; Kraków: Wydawnictwo Element.
 • Spuła M. (2016) Wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji domowej; niepublikowana praca magisterska przygotowana pod kierunkiem dr Ireny Pulak; Akademia Ignatianum w Krakowie: Kraków.
 • Stern A. (2016). …i nigdy nie chodziłem do szkoły. Historia szczęśliwego dzieciństwa; Gliwice: Wydawnictwo Element.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_eetp_2020_1555_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.