PL EN


2020 | 15 | 1(55) | 117-130
Article title

Angielski po daltońsku; czyli plan daltoński na lekcjach języka angielskiego

Content
Title variants
EN
Teaching English in the Dalton Way; i. e. the Dalton Plan in English Lessons
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mimo że pedagogika planu daltońskiego stworzona została przez H. Parkhurst sto lat temu; to nadal jest użyteczna i chętnie wykorzystywana w pracy z dziećmi zarówno w wieku przedszkolnym; jak i wczesnoszkolnym. W niniejszym artykule zaprezentowano sposoby wykorzystania elementów planu daltońskiego na lekcjach języka angielskiego. W jego pierwszej części przedstawiony jest zarys historyczny powstania planu daltońskiego; krótkie przybliżenie postaci twórczyni oraz główne założenia koncepcji. Następnie opisano rozwój idei na świecie i w Polsce oraz przybliżono współczesną realizację filarów planu daltońskiego. W drugiej części artykułu podano praktyczne rozwiązania; możliwe do wykorzystania na lekcjach języka angielskiego; zgodne z założeniami koncepcji H. Parkhurst. Założeniem autorki jest zainspirowanie nauczycieli języków obcych do poszukiwania nowych metod i zachęcenie ich do poszerzenia swojego warsztatu o narzędzia rozwijające u dzieci samodzielność; odpowiedzialność; współpracę oraz refleksję. Praca zgodnie z założeniami tej koncepcji pozwala na indywidualizację pracy ucznia oraz rozwój zarówno językowy; jak i społeczny; co zmierza do realizacji nadrzędnego celu; jakim jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka.
EN
The Dalton Plan’s pedagogy was established by H. Parkhurst 100 years ago; but it is still valued and commonly applied in preschool and early school education. In this article; I intend to present different ways of implementing the Dalton Plan into teaching English at these stages. First; I will discuss the history of the Dalton Plan; and then I shall describe its founder and outline the main assumptions of the concept. Next; I will present how the Dalton Plan has developed worldwide; in particular in Poland; and I will discuss the current application of the Dalton Plan in the school environment. In the second part; I will present H. Parkhurst’s practical teaching strategies which can be effectively used in teaching English to children. I intend this article to be not only an inspiration for teachers teaching different foreign languages but also as an encouragement for practitioners to reflect on their work and perhaps expand their practice with new teaching strategies that would promote independence; responsibility; cooperation and reflection. Applying the Dalton Plan in everyday teaching allows teachers to personalise children’s learning and supports the development of children’s linguistic and social skills; which; in turn; facilitates the main objective of education.
Year
Volume
15
Issue
Pages
117-130
Physical description
Dates
published
2020-03-24
Contributors
References
  • Lager D. (1983). Helen Parkhurst and the Dalton Plan: the Life and Work of an American Educator; praca niepublikowana; The University of Connecticut.
  • Pamuła M. (2006). Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym; Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
  • Parkhurst H. (1928). Wykształcenie według planu daltońskiego; Lwów–Warszawa: Książnica. Atlas.
  • Röhner R.; Wenke H. (2011). Pedagogika planu daltońskiego; tłum. E. Zygmunt; Łódź: Wydawnictwo Sor-Man.
  • Taubenszlag R. (1929). System daltoński. Rekonstrukcja planu – jego zalety i wady – wskazania; „Ruch Pedagogiczny” nr 2; 3; 4.
  • Śliwerski B. (2011). Recepcja planu daltońskiego Helen Parkhurst w Polsce; [w:] R. Röhner; H. Wenke; Pedagogika planu daltońskiego; tłum. E. Zygmunt; Łódź: Wydawnictwo Sor-Man; s. 15.
  • Śliwerski B.; Walancik M. (red.). (2017). Wybór tekstów Profesora Bogdana Nawroczyńskiego; Kraków: Impuls.
  • https://dalton.org.pl/placowki-czlonkowskie/ (dostęp: 25.11.2019).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_eetp_2020_1555_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.