PL EN


2020 | 15 | 3(57) | 21-34
Article title

Ciało dziecka– przyczyna wykluczenia i narzędzie inkluzji na przykładzie instalacji performatywnej Izabeli Chlewińskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Work with the child’s body in Izabela Chlewińska’s performative installation “Body”,
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zaprezentowane w artykule przemyślenia dotyczą problemu cie- lesności jako narzędzia inkluzji. Instalacja performatywna „Ciało” Izabeli Chlewińskiej jest przykładem sztuki przybliżającej znaczenie pracy nad pogłębieniem świadomości ciała. W tekście poruszone są aspekty pracy z ciałem, dążące do włączania dziecka w świat doznań sensorycznych, świat mu bliski i potrzebny. Świat zmysłów i ruchu, który jest warunkiem prawidłowego rozwoju. Dotyczy to również pra- cy z cielesnością dzieci ze spektrum autyzmu. Za pomocą swobodnej ekspresji, działań pobudzających kreatywność, dzieci podczas wystawy pozostają w satysfakcjonującym „przepływie”, czyli zgodności działań z ich indywidualnymi wewnętrznymi potrzebami.
EN
The ideas presented in this article elaborate on an issue of the body, which plays the role of a tool that enables inclusion. Izabela Chlewin-ska’s performative installation Body constitutes an example of art, whose role is to emphasize the importance of improving body aware- ness. In the article, methods of working with the body are described, the aim of which is to introduce a child to the world of sensory sensations-the world which is close and necessary for a child. The world of sensory sensations and movement is the basis for proper personal development. The article discusses working with children with autism spectrum disorders. Through free expression and actions aimed at boosting creativity, children who participate in the performative installation remain in a pleasant flow state, during which their actions are consistent with their individual internal needs.
Year
Volume
15
Issue
Pages
21-34
Physical description
Dates
published
2020-10-16
Contributors
author
References
 • American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. Washington.
 • Barrett, L.F. (2017). How emotions are made: The secret life of the brain. Houghton Mifflin Harcourt.
 • Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M. (1992). Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka [Weronika Sherborne’s method in therapy and support of child development], Warsaw: School and Pedagogical Publisher.
 • Csikszentmihalyi M. (1996). Psychologia optymalnego doświadczenia [The psychology of optimal experience], trans. M. Wajda, Warsaw: Studio Emka.
 • Damasio, A.R. (2000). Descartes’ error: Emotion, reason, and the human brain. New York: Quill.
 • Danielewicz D., Pisula E. (2003). Terapia i edukacja osób z autyzmem [Therapy and education of people with autism], Warsaw: Maria Grzegorzewska Academy of Special Education.
 • Fröhlich A. (1998). Stymulacja od podstaw [Basic stimulation], trans. Z. Białek, L. Czarkowska, A. Firkowska-Mankiewicz. Warsaw: WSiP.
 • Gallese V., Goldman A. (1998). Mirror neurons and the simulation theory of mind-reading, “Trends in Cognitive Science,” 2 (12), pp. 493–501.
 • Kepner J. (1991). Ciało w procesie psychoterapii Gestalt, [Body process: A Gestalt approach to working with the body in psychotherapy], trans. E. Knoll, Warsaw: Pusty Obłok.
 • Krasoń K. (2005). Wymiary ekspresji dziecięcej [Dimensions of child expression], [in:] Jakubiec S., Problemy społeczne dzieci twórczych [Social problems of creative children], Katowice: Children’s Expression Center at the Śląska Library.
 • Merleau-Ponty M. (2001). Fenomenologia percepcji [Phenomenology of perception], trans. M. Kowalska, J. Migasiński, Warsaw: Aletheia Foundation.
 • Panconesci E., Hautmann G. (1996). Psychophysiology of stress in dermatology. The psychobiologic pattern of psychosomatics, “Psychodermatology” 14, pp. 399-421.
 • Schier K. (2009). Piękne brzydactwo [A beautiful ugly thing], Warsaw: Scholar Scientific.
 • Serwińska J. (2018). “Senso Paka” budowanie relacji przez stymulację polisensoryczną [“Senso Paka”: building relationships through polysensory stimulation]. https://tera-piaspecjalna.pl/artykul/senso-paka-budowanie-relacji-przez-stymulacje-polisensoryczna (accessed: 10.06.2020).
 • Shusterman R. (2010). Świadomość ciała [Body Consciousness], trans. W. Małecki, S. Stankiewicz, Krakow: TAiWPN UNIWERSITAS.
 • Shusterman R. (2012). Body and the arts: The need for somaesthetics, “Diogenes,” 59(1–2) 7–20.
 • Sipowicz K., Pietras T. (2017). Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej (włączającej) [Introduction to inclusive pedagogy], Wrocław: Continuo.
 • Szeler K. (2007). Wybrane metody terapii osób dotkniętych autyzmem w świetle literatury [Selected methods of therapy for autistic people in literature], “Paedagogia Christiana,” vol. 20 no. 2, pp. 113–127.
 • [wk]. warszawska-kulturalna (2020). Co dwie sztuki to nie jedna – wystawa w Zachęcie [Two arts are better than one – the exhibition in Zachęta], http://warszawska-kultural- na.pl/dwie-sztuki-jedna-wystawa-zachecie (accessed: 03.05.2020)
 • Ad Verheul and Jan Hulsegge (http://www.isna-mse.org/assets/konferencja-snoezelen.pdf (accessed: 10.06.2020)
 • Intibag https://intibag.eu/pl/obiekty-sensoryczne (accessed: 01.05.2020)
 • Radio broadcast Sunday morning on Radio Dla Ciebie (February 16, 2020) https://www.rdc.pl/podcast/niedzielny-poranek-instalacja-cialo-na-wystawie-co-dwie-sztuki-to--nie-jedna (accessed: 01.05.2020)
 • Performative installation: The Body Authors of the exhibition: Iza Chlewińska, Tomasz Bergmann, and Miłosz
 • Sensory objects, Set design: Tomasz Bergmann. Performers: Izabela Chlewińska, Aneta Jankowska, Aleksandra Muszyńska-Bożek, Katarzyna Sitarz, Marta Bury, Krystian Łysoń. Music: Marcin Lenarczyk
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_eetp_2020_1557_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.