PL EN


2020 | 15 | 3(57) | 113-125
Article title

From exclusion to inclusion: Audiovisual identity literature of young students

Authors
Content
Title variants
PL
Od wykluczenia do inkluzji. Tożsamościowa literatura audiowizualna młodszego ucznia
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The situation during the current pandemic caused by COVID-19, this time of isolation, difficult health situations, and often familial and social trouble, increasingly provokes a reflection on the literature that is offered in the curriculum for pupils at early school age. My focus in this article is texts of audiovisual literature that use the code of new media and address the issue of dysfunction in the home, which can also be exacerbated in these difficult times. I am refer- ring to the loneliness of a child, adults’ disregard and misunderstanding of children, and domestic violence, but also the needs of people with mental disabilities and the situations of their relatives, especially the youngest ones. It is worth noting that guidelines formulated by the government for early literature classes were not based on or pre- ceded by conversations with children in order to explore the afore- mentioned issues. Meanwhile, literature defined as a kind of thought laboratory, among other things, stands in opposition to governmental regulations. Especially in the current situation, students need literary works which speak to them through relevant content and through the media poetics to which contemporary children and adolescents are accustomed. A reflective teacher can use such books to guide the children to make a discovery about the world, find their own place the texts of identity audiovisual literature which, in building a narrative, fits into the categories of audiovisuality proposed by Adam Regiewicz and deals with the forementioned problems.  
PL
Sytuacja związana z aktualnym czasem pandemii spowodowanej wirusem COVID -19, czas odizolowania, trudnych sytuacji zdrowotnych i niejednokrotnie społecznych, rodzinnych wywołuje ze zwiększoną siłą przemyślenia dotyczące literatury proponowanej uczniom w wieku wczesnoszkolnym oraz możliwości jej lektury na pierwszym etapie zorganizowanego kształcenia. Chodzi o teksty literatury audiowizualnej, wykorzystującej kod nowych mediów i koncentrujące się wokół tematyki związanej z problemem, który w czasie pandemii może być zwielokrotniony. Jest nim dysfunkcja domu rodzinnego, w której mieści się samotność i niezrozumienie najbliższych, potrzeby osoby dotkniętej upośledzeniem umysłowym, a nawet domowa przemoc. Jak dotąd, ministerialnie konstruowane wytyczne dla początkowej komunikacji literackiej nie proponują rozmów z dziećmi zgłębiających przywołane wyżej zagadnienia. Tymczasem literatura definiowana między innymi jako swoiste laboratorium myślowe stoi na stanowisku a contario do urzędniczego.  Dodatkowo lektura młodszego ucznia wspólnie z dzisiejszą rzeczywistością upomina się o takie utwory, które za pośrednictwem medialnej poetyki, własnej treści i refleksyjnego nauczyciela pozwoli dziecku dokonać rozpoznania w świecie i jednocześnie uporać się z życiowymi trudami. Artykuł akcentuje teksty literatury audiowizualnej, tożsamościowej, korzystającej w budowaniu narracji z rozwiązań technologicznych oraz zajmujące się wspomnianą tematyką.
Year
Volume
15
Issue
Pages
113-125
Physical description
Dates
published
2020-10-16
Contributors
author
References
 • Archer M.S. (2013). Człowieczeństwo. Problem sprawstwa [Humanity: The problem of agency], Krakow: Nomos.
 • Bodzioch-Bryła B. (2011). Ku ciału post – ludzkiemu. Poezja polska po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rzeczywistości [Towards the post-human body: Polish poetry after 1989 in the face of new media and new reality], Krakow: WAM.
 • Cieślikowski J. (1981). Przedmiot, sposoby istnienia i metody badania literatury dla dzieci [The subject, ways of existence, and methods of researching children’s literature], “Prac Literackie,” XXI, pp. 3–34.
 • Chrząstowska B. (1987). Lektura i poetyka. Zarys problematyki kształtowania pojęć literackich w szkole podstawowej [Reading and poetics: The issues of shaping literary concepts in primary school], Warsaw: School and Pedagogical Publishing House.
 • Debord G. (1998). Społeczeństwo Spektaklu. Rozważania o społeczeństwie spektaklu [The society of the spectacle (original title: La Société du spectacle)], trans. A. Ptaszkowska, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.
 • Delsol C. (2017). Nienawiść do świata. Totalitaryzmy i ponowoczesność [Hatred for the world: Totalitarianism and postmodernity], trans. M. Chojnacki, Warsaw: PAX.
 • Heinlein S. (2017). Różowe środy albo podróż z ciocią Huldą [Every Wednesday or ‘Let’s just go!’ said Aunt Hulda], trans. T. Ososiński, Warsaw: Dwie Siostry.
 • Hopfinger M. (2010). Literatura i media. Po 1989 roku [Literature and media: After 1989], Warsaw: Oficyna Naukowa.
 • Hunter L. (2013). Kurs pisania scenariuszy. Od pomysłu, przez treatment po pierwszą wersję [Screenwriting: The industry’s premier teacher reveals the secrets of the successful screenplay], trans. T . Szafrański, Myślenice: Filmowe.
 • Kłakówna Z.A. (2016). Język polski. Wykłady z metodyki. Akademicki podręcznik myślenia o zawodzie szkolnego polonisty [Polish classes: Methodology lectures – An academic textbook on the profession of school Polish teacher], Krakow: Impuls.
 • Kuijer G. (2014). Książka wszystkich rzeczy [The book of everything], trans. J. Jędryas, Warsaw: Dwie Siostry.
 • Lasota I. (2011). Czytanie i oglądanie z dzieckiem. Wybrane problemy ilustracji we współczesnych książkach dla dzieci [Reading and looking with a child: Selected problems of illustration in contemporary books for children], [in:] M. Nęcka (ed.), Studia de Arte et Educatione VI. Wokół słowa, obrazu i edukacji [On the word, image and education], Krakow: Pedagogical University Scientific Publishing House.
 • Leszczyński G. (2007). Magiczna biblioteka. Zbójeckie księgi młodego wieku [Magic library: Robber books for young readers], Warsaw: Center for Library, Information, and Documentation Education.
 • Llosa M.V. (2015). Cywilizacja spektaklu [The civilization of spectacle], trans. M. Szafrańska-Brandt, Krakow: Znak.
 • MacLuhan M. (2004). Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka [Understanding media: The extensions of man], trans. N. Szucka, Warsaw: WNT.
 • Manovich L. (2006). Czym jest wizualizacja? [What is visualization?], [in:] P. Sztompka, M. Boguni-Borowska (eds.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, [Photosociety: An anthology of essays on visual sociology], Krakow: Znak.
 • Plisiecki J. (2005). Film i sztuki tradycyjne [Film and traditional arts], Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.
 • Płażewski J. (2008). Język filmu [The language of film], Warsaw: Książka i Wiedza.
 • Postman N. (2002). Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show – businessu [Amusing ourselves to death: Public discourse in the age of show business], trans. L. Niedzielski, Warsaw: Muza.
 • Pułka L. (2004). Kultura mediów i jej spektakle na tle przemian komunikacji społecznej i literatury popularnej [Media culture and its performances against the background of changes in social communication and popular literature], Wrocław University.
 • Regiewicz A. (2015). O niemożliwości literatury lokalnej. Przypadek narracji audiowizualnej [About the impossibility of local literature: The case of audiovisual narration], “Rocz- nik Komparatystyczny,” no. 6, pp. 291–312.
 • Ricoeur P. (1992). Filozofia osoby [Philosophy of a person], trans. M. Frankiewicz, Kra- kow: Scientific Publisher of the Pontifical Academy.
 • Russin R.U., Downs W.M. (2005). Jak napisać scenariusz filmowy [Screenplay: Writing the Picture], Warsaw: Wojciech Marzec.
 • Sandbothe M. (2001). Transwersalne światy medialne. Filozoficzne rozważania o Internecie [Transversal media worlds: Philosophical considerations about the Internet], [in:] A. Gwóźdź (ed.), Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów [To see, to think, to be: Media technologies], Krakow: Universitas.
 • Sławek T. (2020). Jedną z lekcji pandemii jest to, że zaczynamy pytać o to, czym jest „normalność”. http://www.designalive.pl/prof-tadeusz-slawek-jedna-z-lekcji-pandemii-jest-to--ze-zaczynamy-pytac-o-to-czym-jest-normalnosc
 • Szczęsna E. (2018). Cyfrowa semiopoetyka [Digital semiopoetics], Warsaw: Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences.
 • Szlendak T. (2004). Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej [Supermarketization: Religion and sexual habits of adolescents in consumer culture], Wroclaw: Wrocław University.
 • Sztompka P. (2012). Wyobraźnia wizualna i socjologia [Visual imagination and sociology], [in:] P. Sztompka, M. Boguni-Borowska (eds.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, [Photosociety: An anthology of essays on visual sociology], Krakow: Znak.
 • Twenge J.M. (2019). iGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne, mniej szczęśliwe – i zupełnie nieprzygotowane do dorosłości, i co to oznacza dla nas wszystkich [iGen: Why kids who grow up online are less rebellious, more tolerant, less happy, and completely unprepared for adulthood – And what this means for all of us], trans. O. Dziedzic, Sopot: Smak Słowa.
 • Waksmund R. (1985). Wartości literatury dla dzieci i młodzieży w okresie kształtowania się jej modelu [Values of literature for children and adolescents in the period when its model was being developed], [in:] J. Papuzińska, B. Żurakowski (eds.), Wartości literatury dla dzieci i młodzieży [Values of literature for children and adolescents], Warsaw–Poznań: PWN.
 • Warzocha A. (2019), Sposoby czytania przez młodszych uczniów. Wychowanie do lektury [Ways that young students read: Education towards reading], Częstochowa: Jan Długosz University of Humanities and Life Sciences in Częstochowa.
 • Wojnar I. (1984). Sztuka jako „podręcznik życia” [Art as a “textbook of life”], Warsaw: Nasza Księgarnia.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_eetp_2020_1557_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.