PL EN


2020 | 15 | 4(58) | 117-134
Article title

Zbilansowana dieta i zdrowa żywność w opiniach uczniów wczesnej edukacji

Content
Title variants
EN
Balanced Diet and Healthy Food in the Opinions of Early Education Students
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst obejmuje problematykę zbilansowanej diety oraz zdrowej żyw- ności w perspektywie dziecka w młodszym wieku szkolnym. Słodycze, nadwaga, brak wiedzy na temat zbilansowanej diety i wiele innych czynników wpływa na nieprawidłowy rozwój. Zdrowa żywność stała się pewnego rodzaju trendem. Coraz więcej osób stara się uprawiać sport, unikać niezdrowej żywności oraz przestrzegać zbilansowanej diety. Dorośli – rodzice, ale również szkoły i nauczyciele – starają się, by dzieci również posiadały wiedzę na temat zdrowego trybu życia i wiedziały, jak ważne jest to, co spożywamy. Młodsze dzieci szkolne coraz częściej uczone są o zagrożeniach wynikających ze spożywania niezdrowej żywności. W związku z powyższym celem przeprowadzonych badań było uzyskanie opinii uczniów we wczesnej edukacji na temat tego, czym jest zdrowa żywność i na ile badani uczniowie przestrzegają zbilansowanej diety podczas wyboru produktów żywnościowych. Poszukiwano odpowiedzi na pytania jaką wiedzę posiadają uczniowie klas III na temat zbilansowanej diety oraz jakie zagrożenia według nich wynikają ze spożywania niezdrowej żywności. Analiza wyników badań ujawniła, iż uczniowie posiadają odpowiednią wiedzę na temat zbilansowanej diety, którą czerpią najczęściej ze szkoły lub z Internetu, mimo to nie zawsze jej przestrzegają, a także fakt, że uczniowie często korzystają z posiadanej wiedzy na temat zbilansowanej diety, rozmawiają o zdrowej żywności z rodziną i znajomymi.
EN
The text covers the issue of a balanced diet and healthy food from the perspective of a child in early education. Sweets, overweight, the lack of knowledge about a balanced diet, and many other factors affect abnormal development of children. Healthy food has become a kind of a trend. More and more people are trying to play sports, avoid unhealthy food and follow a balanced diet. Adults, i. e. parents, but also teachers and other representatives of educational institutions, are trying to ensure that children know the principles of healthy lifestyle, which includes the knowledge of healthy eating. Nowadays, school children in early education are taught about the dangers of eating unhealthy foods more frequently than they were in the past. Therefore, the purpose of the research was to get their opinion about what healthy food is and to what extent they follow a balanced diet when choosing food products. The researchers were looking for the answers to questions concerning the knowledge of 3rd grade students about a balanced diet and about possible threats that may result from eating unhealthy food. The analysis of the research results has revealed that students have adequate knowledge about a balanced diet, which they usually get from school or from the Internet. However, the children do not always follow this diet. Also, the research has confirmed the fact that students often use their knowledge of a balanced diet and they talk about healthy food with their family and friends.
Year
Volume
15
Issue
Pages
117-134
Physical description
Dates
published
2020-11-21
Contributors
References
 • Aue W. (2006). Człowiek w środowisku, Warszawa: WSiP.
 • Ilska P. (2017). Królowie warzyw i owoców, „Remedium” nr 5 (288), s.26-28.
 • Jarosz M. (2008). Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia, Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia.
 • Kowalczewska-Grabowska K. (2013). Promocja zdrowia w środowisku lokalnym, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kubala-Kulpińska A. (2018). Nadwaga i otyłość poważnym problemem dzieci i młodzieży, „Życie Szkoły” nr 36, kwiecień, s. 33-35.
 • Langley-Evans S. (2014). Żywienie: wpływ na zdrowie człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Laska M. (2004). Edukacja żywieniowa, [w:] A. Jaczewski, K. Komosińska (red.), Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej (skrypt dla studentów), Płock: Wydawnictwo Naukowe NOVUM.
 • Szotowa M. (2000). Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Woynarowska B. (red.). (2017). Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
 • Wolny B. (2010). Edukacja zdrowotna w szkole, Stalowa Wola: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.
 • ---
 • Żuchelkowska K. (2013). Edukacja zdrowotna w przedszkolu, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_eetp_2020_1558_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.