PL EN


2021 | 16 | 1(59) | 53-65
Article title

Użytkowa funkcja muzyki w gambijskiej szkole podstawowej

Authors
Content
Title variants
EN
Utilitarian Function of Music in Gambian Primary School
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Proces przekazywania wiedzy i umiejętności jest dostosowany do potrzeb użytkowych w danym kraju, do jego poziomu rozwojowego, a także zamknięty w ramach tolerancji, czy też zwyczajów kulturowych oraz religijnych społeczności. Niniejszy artykuł jest zbiorem wniosków dotyczących obecności dziedziny sztuki - muzyki, jako instrumentu edukacyjnego w szkole podstawowej Chernobaba w Manjai Kunda w Gambii, sformułowanych na podstawie jednodniowej obserwacji. Zastosowaną metodą badawczą była obserwacja etnograficzna naturalistyczna, która dostarczyła danych o uczniach i nauczycielach w codziennych sytuacjach, a jej rezultatem są spostrzeżenia i subiektywne wnioski, które mogą być inspiracją dla czytelników do wprowadzenia zmian w podejściu do przedmiotu z zakresu sztuki w szkołach podstawowych. Nauczyciele szkoły Chernobaba modelują zachowania dźwiękowo-ruchowe, a naturalną drogą uczenia się jest imitacja spontanicznych reakcji. Nauczyciele są w klasie głosem dominującym podczas realizacji sekwencji tonalnych i rytmicznych, stanowią wzorzec do naśladowania.  
EN
The process of teaching knowledge and skills is adjusted to utilitarian requirements in a given country and to its level of development. Also, it is compliant with customs, religion and culture of the country. This article is a collection of conclusions about music as an educational instrument used in the Chernobaba Memorial School in Manjai Kunda, the Gambia. These conclusions are the result of a one-day observation inside the school during a regular school day. The researcher used the method of naturalistic and ethnographical observation, which provided her with information about school teachers and students in everyday situations. The results of such analysis include remarks and subjective conclusions that may inspire teachers from other cultures to change the approach to music education in primary schools. Charnobaba Memorial School teachers model sound and movement behaviours, and the children’s natural way of learning is the imitation of spontaneous responses. In the classroom, the teachers are the dominant voice while performing tonal and rhythmic sequences, and the students imitate them.
Year
Volume
16
Issue
Pages
53-65
Physical description
Dates
published
2021-03-09
Contributors
author
References
 • Aronson E., Wilson, T.D., Akert R.M. (2012). Psychologia społeczna, tłum. Joanna Gilewicz, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Bandura A. (1977). Social learning theory, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Czerwiński M. (2008). Kompetencja kulturowa a uczestnictwo w kulturze, [w:] Gwóźdź, A., Zeidler-Jniszewska A, Przestrzeni kultury – dyskursy teorii, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • Dymara B. (red.). (2000). Dziecko w świecie muzyki, Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 • Gonzalez-Sanchez VE., Zelechowska A. and Jensenius, A.R. (2018). Correspondences Between Music and Involuntary Human Micromotion During Standstill. Front. Psychol.9:1382. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.01382.
 • Gordon E.E. (1997). Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci, Kraków: Wydawnictwo „Zamiast Korepetycji”.
 • Gordon E.E. (1999). Sekwencje uczenia się w muzyce. Umiejętności, zawartość i motywy, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogiczne.
 • Jabłońska B. (2014). Socjologia muzyki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kamińska B. (2001). Miejsce muzyki w życiu młodzieży, [w:] M. Manturzewska, M. Chmurzyńska (red.), Psychologiczne podstawy kształcenia muzycznego, Warszawa: AMFC.
 • Kołodziejski M. (2011). Koncepcja Edwina E. Gordona w powszechnej edukacji muzycznej, Płock: Wydawnictwo PWSZ.
 • Konarzewski K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa: WSiP.
 • Leszczyński G. (red.) (2009). Sztuka dziecka jako forma komunikacji społecznej, Poznań: Centrum Sztuki Dziecka, Tom. 1.
 • Marczak M. (2018), Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar aktywności człowieka – analiza pojęciowa obszaru, „Przegląd Teleinformatyczny”, 1-2, s. 59-72.
 • Trzos P.A. (2018). Umiejętności audiacyjne uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Williamson R. A., Jaswal, V. K., Meltzoff A. N. (2010). Learning the rules: Observation and imitation of a sorting strategy by 36-month-old children. “Developmental Psychology”, Vol 46 (1), p. 57-65, DOI: 10.1037/a0017473.
 • Zwolińska E.A. (2011). Audiacja. Studium teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_eetp_2021_1659_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.