PL EN


2020 | 18 | 61-78
Article title

Motivation of Early Childhood Education Teachers in the Pursuit of Pedagogical Mastery

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article concerns the role of motivation among early education teachers in striving for pedagogical mastery. The aim of the exploratory research was to outline the motives of early childhood education teachers in their pursuit of pedagogical mastery. The main challenge was to determine what factors motivate a teacher to strive for excellence and what methods are used to achieve it. This question was answered by collecting empirical evidence from January to May 2019. The research conducted by the author was of a mixed nature (quantitative and qualitative). The findings suggest that there are many motives for Polish teachers of early childhood education to achieve pedagogical mastery, but chief among them is financial gratification. In Poland, the amount of remuneration depends on one’s professional degree. A professional career and its further advancement is balanced with the journey to achieve pedagogical mastery.
Year
Issue
18
Pages
61-78
Physical description
Dates
published
2020-12-31
Contributors
References
 • Antoszak, P. (2017). Przyczyny zróżnicowania wynagrodzeń w Polsce. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, pp. 183–205.
 • Bocharova, O. (2016). Mistrzostwo pedagogiczne jako czynnik kluczowy działalności pedagogicznej nauczycieli na Ukrainie. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, 1, pp. 203–215.
 • Ciechanowski, Z. (2012). Pozapłacowe formy pobudzania motywacji. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 1, pp. 23–28.
 • Demirkasimoglu, N. (2010). Defining “teacher professionalism” from different perspectives. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, pp. 2047–2051.
 • Dunaj, B. (Ed.). (1996). Słownik współczesnego języka polskiego. Warsaw: Wilga.
 • Galant, J. (1993). Rozważania o mistrzostwie pedagogicznym. Nowa Szkoła, 4, pp. 200–206.
 • Gołębniak, B. D., & Zamorska, B. (2014). Nowy profesjonalizm nauczycieli. Podejścia – praktyka – przestrzeń rozwoju. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.
 • Górniewicz, J. (2017). Mistrz, nauczyciel, wychowawca pokoleń. Pedagogika Społeczna, 2, pp. 9–32.
 • Korpanty, J. (Ed.). (2001). Słownik łacińsko-polski (Vol. 2). Warsaw: Wydawnictwo Szkolne PWN.
 • Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Leśniewski, M., & Berny, J. (2011). Motywowanie płacowe i pozapłacowe w przedsiębiorstwie – ujęcie teoretyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, 90, pp. 97–109.
 • Łukasiewicz, J., & Ożóg, T. (2009). Motywacja. In E. Gigilewicz (Ed.), Encyklopedia katolicka (Vol. 13, pp. 359–361). Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 • Mazur, P. (2015). Zawód nauczyciela w ciągu dziejów. Skrypt dla studentów z historii wychowania. Chełm: Wydawnictwo PWSZ w Chełmie.
 • Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warsaw: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Ożóg, T., & Petkowicz, A. (2009). Nauczyciel. In E. Gigilewicz (Ed.), Encyklopedia katolicka (Vol. 13, pp. 820–821). Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 • Penc, J. (1998). Motywowanie w zarządzaniu. Krakow: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Pietroń-Pyszczek, A. (2007). Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menadżerów. Wrocław: MARINA.
 • Sobieszczyk, M., & Wojciechowska, K. (2015). Praktyki pedagogiczne drogą do mistrzostwa w zawodzie nauczyciela. Przegląd Pedagogiczny, 1, pp. 51–60.
 • Śliwerski, B. (2009). O wymierności pracy nauczyciela. Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne, 18, pp. 31–48.
 • Śliwerski, B. (2010). Myśleć jak pedagog. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.
 • Szempruch, J. (2001). Nauczyciel w zmieniającej się szkole – funkcjonowanie i rozwój zawodowy. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.
 • Szkolak, A. (2012). Od Czeladnika ku Nauczycielowi transformatywnemu. In E. Żmijewska (Ed.), Kształcenie nauczycieli - modele, tendencje i wyzwania w wielokulturowej rzeczywistości (pp. 29–40). Krakow: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Szkolak-Stępień, A. (2016). Mistrzostwo zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji. Istota, treść, uwarunkowania (wydanie poprawione i rozszerzone). Krakow: Wydawnictwo Attyka.
 • Szkolak-Stępień, A., & Vaskevic-Buś, J. (2017). Współpraca nauczycieli w kontekście ewaluacji zewnętrznej szkół i placówek oświatowych województwa małopolskiego. In I. Ocetkiewicz (Ed.), Szkoła jako organizacja ucząca się? Perspektywa ewaluacji zewnętrznej (pp. 141–153). Krakow: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Tichenor, M. S., & Tichenor, J. M. (2004–2005). Understanding teachers’ perspectives on professionalism. Professional Educator, 27,(1–2), 89–95.
 • Act of January 26 1982. (1982). Karta Nauczyciela. Dz. U. No. 3, item 19,
 • as amended. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19820030019
 • Wach, T. (1997). Motywowanie i ocenianie pracowników. Warsaw: Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania Szkoły Wyższej.
 • Wise, A. (1989). Professional teaching: A new paradigm for the management of education. In T. J. Sergiovanni & J. H. Moore (Eds.), Schooling for tomorrow (pp. 301–310). Boston: Allyn and Bacon.
 • Wołoszyn, S. (2003). Wychowanie w starożytnej Europie. In Z. Kwieciński & B. Śliwerski (Eds.), Pedagogika. Podręcznik akademicki (Vol. 1, pp. 87–95). Warsaw: PWN.
 • Zacłona, Z. (2012). Wokół zagadnień edukacji wczesnoszkolnej. Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_mjse_2020_0918_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.