PL EN


2019 | 24 | 1 | 23-38
Article title

Dzieci Ojczyzny, a Collection of Short Stories by Maria Dąbrowska in 1918, and its Reflection in the Noce i dnie Novel Published in 1932-1934

Authors
Content
Title variants
PL
Zbiór opowiadań Marii Dąbrowskiej Dzieci Ojczyzny z 1918 r. oraz jego odbicie w powieści Noce i dnie, wydanej w latach 1932-1934
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The entire collection of 1918 stories, especially the last one, entitled My, polskie dzieci! [We, the Polish children!], describing the school strike in Kalisz of 1905, opens Maria Dąbrowska’s many years of reflection on what the future Polish independence should be like. Therefore, 1905 is an important moment in her work, and the description of the school strike in Kalisz exists in her output in three versions. When political independence became reality, the writer took the tedious work of writ­ing her great novel, Noce i dnie [Nights and Days] to describe not only the background of the 1918 independence, as she did in her collection published the same year, but also in order to better explore the concept of social independence. The novel is intended to transform the reader from a passive recipient of the political independence into a conscious and active participant of their personal and social independence.
PL
Cały zbiór opowiadań z roku 1918, a szczególnie ostatnie opowiada­nie My, polskie dzieci!, opisujące strajk szkolny w Kaliszu w 1905 r., jest początkiem wielkiej refleksji Dąbrowskiej na temat tego, czym ma być przyszła niepodległość w Polsce. Dlatego rok 1905 jest ważnym ele­mentem jej twórczości, a opis strajku szkolnego w Kaliszu istnieje aż w trzech wersjach. W momencie zaś, kiedy niepodległość polityczna staje się rzeczywistością, pisarka podejmuje żmudną pracę napisania wielkiej powieści Noce i dnie nie tylko w celu przedstawienia rodowo­du niepodległościowego z 1918 r., jak to zrobiła w zbiorze wydanym tego samego roku, ale też aby pogłębić społeczne pojęcie o niepodle­głości. Powieść ma przeobrazić czytelnika z biernego odbiorcy poli­tycznej niepodległości w świadomego i aktywnego uczestnika biorące­go udział w osobistej i społecznej niepodległości.
Year
Volume
24
Issue
1
Pages
23-38
Physical description
Dates
published
2020-02-11
Contributors
References
  • Dąbrowska, M. (1964). Pisma rozproszone, ed. E. Korzeniewska. Kraków: Wy¬dawnictwo Literackie.
  • Dąbrowska, M. (1968). Noce i dnie, wydanie XVI w 5 tomach. Warszawa: Czytelnik.
  • Dąbrowska, M. (2013). Noce i dnie, ed. E. Głębicka, vol. 1-3. Warszawa: IBL.
  • Dąbrowska, M. (2014). Dzieci ojczyzny. Poznań: Zysk i S-ka.
  • Głębicka, E. (2015). Dąbrowska (nie)znana. Szkice. Warszawa: Trzecia strona.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2019_2401_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.