PL EN


2019 | 25 | 2 | 13-28
Article title

Circumstances of Poland’s Independence in Women’s Accounts. Participants and Witnesses

Content
Title variants
PL
Okoliczności odzyskania niepodległości w relacjach kobiet – uczestniczek i świadków wydarzeń
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Women have always played an important, though not always fully perceived and properly exposed, role in the history of our nation. They were active participants in many significant events, engaged in armed struggle and took part in political and social life. They supported soldiers and political activists. This has given them an important place in the public consciousness. It is hard to imagine discussing any event today without taking into account the participation of women and the female perspective on the event. This also applies to Poland’s regaining of independence in 1918. It is worth looking at these events through the prism of not only famous writers, but also other women (among others: Zofia Romanowicz, Countess Maria Lubomirska), who, by taking part or observing, recorded them as written accounts.
PL
W dziejach naszego narodu i państwa kobiety odgrywały bardzo ważną rolę, choć nie zawsze należycie dostrzeganą i eksponowaną. Były aktywnymi uczestniczkami wielu znaczących wydarzeń, angażowały się w walkę zbrojną, brały udział w życiu politycznym i społecznym. Wspierały żołnierzy, działaczy politycznych. Dzięki temu zapewniły sobie istotne miejsce w świadomości społecznej. Trudno dziś wyobrazić sobie omawianie jakiegokolwiek wydarzenia bez uwzględnienia zarówno udziału kobiet, jak i kobiecego spojrzenia na nie. Dotyczy to również odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918. Warto spojrzeć na te wydarzenia z punktu widzenia nie tylko znanych pisarek, lecz również innych kobiet (m.in.: Zofia Romanowiczówna, księżna Maria Lubomirska), które – uczestnicząc lub obserwując – pozostawiły ich ślad w swoich relacjach.
Year
Volume
25
Issue
2
Pages
13-28
Physical description
Dates
published
2019-07-01
Contributors
References
 • Askenazy S., Wczasy historyczne, Warszawa 1902.
 • Dąbrowska M., Dzienniki 1914-1932, selection, introduction and footnotes by T. Drewnowski, Vol. I, Warszawa 1988.
 • Kłoskowska A., Kulturotwórcza analiza biograficzna, “Kultura i Społeczeństwo,” 1985, Vol. 29, 3, p. 16.
 • Lubomirski Z., Położenie Rady Regencyjnej. Sprawa rządu ogólnonarodowego i pertraktacje z przedstawicielami obozu piłsudczykowskiego. Powrót Piłsudskiego z Magdeburga i oddanie mu władzy, in: Rok 1918 we wspomnieniach mężów stanu, polityków i wojskowych, selected and edited by J. Borkowski, Warszawa 1987, p. 202.
 • MacIntyre A., Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, transl., introduction and footnotes by A. Chmielewski, Warszawa 1996.
 • Minkowska A., Powrót Komendanta z Magdeburga, in: Wierna służba. Uczestniczki walk o niepodległość 1910-1915, eds. A. Piłsudska, M. Rychterówna, Warszawa 1929, pp. 220-222.
 • Nałkowska Z., Dzienniki, vol. III 1918-1929, ed., introduction and commentary by H. Kirchner, Warszawa 1980.
 • Pamiętnik księżnej Marii Zdzisławowej Lubomirskiej 1914-1918, print by J. Pajewski, Poznań 2002.
 • Pekaniec A., I wojna światowa w kobiecej literaturze dokumentu osobistego. O czym, jak, dlaczego (nie) pisano?, “Ruch Literacki,” Vol. LVIII, 2017, Iss. 1, 340, p. 34.
 • Piłsudska A., Wspomnienia, Warszawa 1989.
 • Relacja Adama Koca z przyjazdu Józefa Piłsudskiego do Warszawy 10 listopada 1918 roku, in: Listopad 1918 we wspomnieniach i relacjach, selection and introduction by P. Łossowski, P. Stawecki, Warszawa 1988, pp. 93-103.
 • Relacja ks. Zdzisława Lubomirskiego, “Niepodległość,” 1937, 15, pp. 235-240.
 • Romanowiczówna Z., Dziennik lwowski 1842-1930, vol. 2. 1888-1930, transcribed with commentary and introduction by Z. Sudolski, Warszawa 2005.
 • Skarga B., Doświadczenie, in: eadem, Kwintet metafizyczny, Kraków 2005, p. 119.
 • Wąs M., Obraz bezpieczeństwa społecznego w I wojnie światowej – spojrzenie elit na przykładzie księżnej Marii Zdzisławowej Lubomirskiej, “Security, Economy & Law,” 2015, 4, p. 161.
 • Zimand R., Diarysta Stefan Ż. Z dziejów formy artystycznej w literaturze polskiej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2019_2502_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.