PL EN


2019 | 25 | 2 | 67-82
Article title

“The World of Tomorrow” or “The World of Yesterday”? The Image of an Independent Nation at the 1939 New York World’s Fair

Content
Title variants
PL
„The World of Tomorrow” czy „The World of Yesterday”? Wizerunek niepodległego narodu na Wystawie Światowej w Nowym Jorku w 1939 r.
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Obecność Polski na wystawach światowych w dwudziestoleciu międzywojennym to zagadnienie o tyle szczególne, że po długiej nieobecno­ści na mapie Europy po raz pierwszy kraj ten miał szansę pokazać swoje osiągnięcia przemysłu i kultury na arenie międzynarodowej jako niezależny wystawca. Wydarzenie to miało więc bardzo istotny wymiar polityczny. Jego symbolem jest pawilon polski zaprezentowa­ny w Paryżu w 1925 r., nie mniej ważny jednak okazał się pawilon na wystawie nowojorskiej w 1939 r. Choć na światowej ekspozycji odniósł sukces, niemal od początku znalazł się w cieniu tragicznych następstw wybuchu II wojny światowej. Z dzisiejszej perspektywy warto przyj­rzeć się temu obiektowi, by ocenić jego założenia i ostateczną wymowę oraz zastanowić się nad trudnym pojęciem sztuki narodowej, a także prześledzić dalsze losy pawilonu.
EN
Poland’s presence at World’s Fairs between the World Wars is a spe­cial issue in that, after a long absence on the map of Europe, the coun­try had the opportunity to show its industrial and cultural achieve­ments in the international arena as an independent exhibitor for the first time. Thus, this event always had a very important political di­mension. Its symbol was the Polish pavilion presented in Paris in 1925, but no less important was the pavilion at the New York World’s Fair in 1939. Although it was a success at the world expo, it was overshadowed by the tragic consequences of the outbreak of World War II almost from the beginning. From today’s perspective, it is worth looking at this object, to evaluate its foundation and ultimate significance, as well as to reflect on the difficult concept of national art, in addition to trac­ing the fate of the pavilion.
Year
Volume
25
Issue
2
Pages
67-82
Physical description
Dates
published
2019-07-01
Contributors
References
  • Architektura i urbanistyka w Nowym Jorku, “Architektura i Budownictwo,” 1939, Iss. 1.
  • Drexlerowa A.M., Olszewski A.K., Polska i Polacy na powszechnych wystawach światowych 1851-2000, Warszawa 2005.
  • Eksponaty z Pawilonu Polskiego Wystawy Światowej w Nowym Jorku z 1939 roku wzbogaciły kolekcję Muzeum Historii Polski, http://muzhp.pl/pl/c/1945/ eksponaty-z-pawilonu-polskiego-wystawy-wiatowej-w-nowym-jorku-z-1939-roku-wzbogaciy-kolekcj-muzeum-historii-polski (access: 30.01.2019).
  • Konkurs powszechny nr 95 na projekt szkicowy Pawilonu Polskiego na Światowej Wystawie w Nowym Yorku w 1939 r., “Architektura i Budownictwo,” 1938, Iss. 3.
  • Niemojewski L., Polska na wystawie w Nowym Yorku, “Architektura i Budownictwo,” 1938, Iss. 3.
  • Nowakowska K., Pawilon Polski na nowojorskiej wystawie światowej (1939- 1940), Warszawa 2013.
  • Porycka D., Obiekty z polskiego pawilonu Wystawy Światowej 1939 trafiły do Muzeum Historii Polski, https://dzieje.pl/aktualnosci/obiekty-z-polskiego-pawilonu-wystawy-swiatowej-w-nowym-jorku-1939-trafily-do-kolekcji (access: 30.01.2019).
  • Winiewicz J., Co pamiętam z długiej drogi życia, Poznań 1985.
  • Wystawa nowojorska 1939, [Conference papers] Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN Warszawa, 23-24 listopada 2009 roku, ed. J.M. Sosnowska, Warszawa 2009.
  • Zamecznik S., W antrakcie, “Architektura i Budownictwo,” 1938, Iss. 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2019_2502_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.